Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NFV89B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Magyar film és politika 1945. után
A tantárgy neve (angolul):Hungarian films and politics after1945
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12*90 perc gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Ványi Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók a magyar filmalkotásokon keresztül elmélyítsék a magyar politikai-és társadalomtörténeti tudásukat. A tantárgy kettős missziót teljesít: egyrészt megismerteti a hallgatókat a magyar filmművészet klasszikus darabjaival, másrészt pedig a filmek elemzésén keresztül bevezet a magyar politika- és társadalomtörténet mikrotörténetébe a filmek által megjelenített sorsok, élethelyzetek megbeszélésével.
A hallgatók a tantárgy keretein belül használják az elemző képességüket, illetve egy-egy konkrét esemény kapcsán a korábban megszerzett történeti tudásukat felhasználva reflektálnak a filmalkotásokra, gondolják végig az egyes történeti események politikai és társadalmi hatásait.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy az ENSZ által 2015 szeptemberében elfogadott 17 fenntarthatósági céljához kapcsolódóan elsősorban a nemek közötti egyenlőség biztosításához, valamint a békés, befogadó társadalmak előmozdításához tud hozzájárulni.
Az elemzésre kerülő filmekben felvetődő problémák között előkerül a női esélyegyenlőség változásainak magyar történeti vetülete, az 1945 utáni sajátos esélyegyenlőségi kérdések. Ezen túlmenően a történeti események, példák elemzése elvezet a befogadó társadalmi attitűd előmozdításához: a hallgatók a megbeszéléseken, vitákon keresztül gyakorolják az alternatív vélemények megvitatását és elfogadását, amely nagyobb léptékben hozzájárul a befogadó társadalmi attitűd kialakulásához.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
1. A hallgatók átlátják a makro-és mikrotörténeti események összefüggéseit
2. A hallgatóknak rálátásuk van a pártállami kultúrpolitika hatására az 1945 utáni filmgyártásra
3. A hallgatók megismerik a film mint politikai üzenetközvetítő eszköz működését
4. A hallgatók értelmezni tudják a filmidő és a filmkészítési idő történeti kontextusait a filmek elemzése kapcsán


Képesség:
A hallgatók képesek:
1.
azonosítani a főbb politikai-és társadalomtörténeti fordulópontokat mikrotörténeti vetületben is
összehasonlítani a makro-és mikrotörténelmi események tágabb kontextusait
2.
azonosítani a pártállami kultúrpolitika ideológiai üzeneteit, a pártirányítás metódusait
3.
felismerni és értelmezni a filmekben elrejtett politikai üzeneteket
4.
a megfelelő történeti kontextusba helyezni a filmet és ennek alapján értelmezni az ábrázolt politika-és társadalomtörténeti eseményeket


Attitűd:
Attitűd:
1. A hallgatók érdeklődnek a történelem új aspektusai iránt
2. A hallgatók felismerik az ideológiai alapú politikai irányítás eszközeit
3. A hallgatók felismerik a vizuális manipuláció eszközeit és ellenállóbbakká válnak a különböző manipulációs technikákkal szemben
4. A filmelemzések során kritikusan alkalmazza a politika-és társadalomtörténeti ismereteit


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: