Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NGV22M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Társadalomfilozófia
A tantárgy neve (angolul):Philosophy of Society
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24+0+0 előadás+gyakorlat+terepgyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Hoppál Bulcsú Kál

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A társadalomfilozófiai kurzus anyagának végiggondolása egyrészt az egyetem értelmiségképző feladatának teljesüléséhez járulhat hozzá: bővíti a műveltséget, fejleszti a számunkra adott világban való tájékozódás képességét általában. Másrészt pedig különösen segíti a hallgatókat a modernitás társadalmi-politikai világában való átfogó tájékozódás és differenciált megközelítés képességének megszerzésében, valamint a kiválóságot értékelő, de mégis demokratikus érzület kialakításában. A társadalmi problémák olyan megközelítésére ösztönöz, amely az átgondolás egyensúlyára törekszik mindennapi meggyőződéseink és átfogó elveink között, a megoldások kidolgozásában pedig a nyilvánosságban a különböző megközelítésmódok átfedései révén elért konszenzusra épít.

A fenntarthatóság szempontjai:
Társadalmi problémákra tesz érzékennyé, ugyanakkor a kurzus felmutatja a bölcselet történetén keresztül a jelen problémák örökérvényűségét.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A bölcselet történetén keresztül bemutatja a központi társadalomelméleti fogalmakat. Elmagyarázza a problémákra adott választípusokat.


Képesség:
A fogalmi gondolkodás folyamatos alkalmazásával felmutatja a megoldási javaslatokat, azokat szisztematikusan rendezi.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: