Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NGV55M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nations, Minorities and Minority policies in ECE
A tantárgy neve (angolul):Nations, Minorities and Minority policies in ECE
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24+0+0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:Angol
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincsen
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dobos Balázs

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a modern nacionalizmus- és kisebbségkutatás döntően politikatudományi fogalmainak, megközelítéseinek, elméleti vitáinak és alapvető összefüggéseinek a bemutatása a kelet-közép-európai térség sajátosságain keresztül annak érdekében, hogy egyes konkrét esettanulmányok és jelenségek értelmezhetővé és összehasonlíthatóvá váljanak a hallgatók számára.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek 1) az alapfogalmakkal, az azokat övező főbb elméleti megközelítésekkel és vitákkal, 2) a kelet-közép-európai nemzetfejlődés, kisebbségpolitikák és etnikai konfliktusok sajátosságaival, 3) a nemzetközi szervezetek szerepével, a mai nemzetközi kisebbségvédelem intézményrendszerével, illetve 4) a kisebbségek helyzetének kezelésére szolgáló lehetséges politikai-intézményi megoldásokkal gyakorlati példákon keresztül.


Képesség:
A hallgatók képessé válnak elsősorban a kelet-közép-európai kisebbségi közösségek helyzetével kapcsolatos jelenségek alaposabb megértésére, a problémák azonosítására, valamint az elsajátított ismeretek konkrét esetekben, akár más kontextusokban való alkalmazására és javaslatok megfogalmazására az órai viták és egyéni prezentációk segítségével.


Attitűd:
Fogékony és figyelembe veszi a diverzitás kezelésének összetett szempontjait, az emberi és kisebbségi jogok, az emberi méltóság alapértékeit. Kritikus szemlélet és realitás az elemzés során, kreatív viták lefolytatása, az álláspontok hatékony képviselete.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: