Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NGV87M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A szuverenitás fogalmának újragondolása
A tantárgy neve (angolul):Rethinking the definition of sovereignty
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Szücs László Gergely

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a szuverenitás fogalmát, valamint a szuverenitás kapcsán felmerülő legfontosabb vitakérdéseket és problémákat. Ennek érdekében hétről hétre a feladott ajánlott olvasmányok kerülnek megvitatásra.

A fenntarthatóság szempontjai:
A szuverenitás vizsgálata során annak megteremtését és megőrzését is elemezzük, így a stabilitás, a szilárd főhatalom mint a fenntarthatóság egyik feltétele is megjelenik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók elmélyítik a szuverenitás fogalmáról alkotott ismereteiket.


Képesség:
Témától függően az elméleti problémákat gyakorlati esetekre vetítve is tárgyaljuk elősegítve a hallgatók kompetenciafejlesztését, fogalomhasználati képességét és problémacentrikus látásmódját. Emellett a hallgatók gyakorolják a bonyolultabb politikaelméleti szövegek feldolgozását, értelmezését és megvitatását.


Attitűd:
A hallgatók vitakészsége fejlődik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: