Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NHK27B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Politikai filmklub
A tantárgy neve (angolul):Political Filmclub
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
8*90 perc intenzív hét+4*90 perc konzultláció
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Ványi Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók a kiválasztott filmalkotásokon keresztül megismerkedjenek a politika világával, természetével, a valóság és a fikció találkozásával a művészeti alkotáson keresztül.
A tárgy kifejezett célja olyan hallgatók bevezetése a politika világának a megértésébe, akik tanulmányaik során nem, vagy csak a határterületeken érintkeznek a politikai folyamatokkal. A kiválasztott filmek és az elemző beszélgetések kapcsán a hallgatóknak bevezetésre kerülnek politikai alapfogalmak és ezek segítségével kontextusba helyezünk a filmekben látható politikai cselekvéseket.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy az ENSZ által 2015 szeptemberében elfogadott 17 fenntarthatósági céljához kapcsolódóan elsősorban a nemek közötti egyenlőség biztosításához, valamint a békés, befogadó társadalmak előmozdításához tud hozzájárulni.
Az elemzésre kerülő filmekben felvetődő problémák feldolgozása, a politika világának megértésére való törekvés ösztönzi a hallgatókat. a befogadó társadalmi attitűd kialakítására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
1. A hallgatók megismernek politikai jelenségeket és ezeket tudják az adott kontextusban, a szereplők viszonyában értelmezni
2. A hallgatók a politikai jelenségeket politikatörténeti kontextusban tudják értelmezni
3. A hallgatók megismerik a film mint politikai üzenetközvetítő eszköz működését
4. A hallgatók értelmezni tudják az esetleges vizuális manipulációs technikákat


Képesség:
A hallgatók képesek:
1.
azonosítani a politikai jelenségeket és ezeket elemezni egy adott viszonyrendszerben
2.
azonosítani egy adott politikai cselekvés vagy jelenség politikatörténeti kontextusát és abban a helyzetet és a szereplőket elhelyezni
3.
felismerni és értelmezni a filmekben elrejtett politikai üzeneteket
4.
a felismerni az esetleges vizuális manipulációs technikákat


Attitűd:
1. A hallgatók érdeklődnek a politika világa, a politikai jelenségek iránt
2. A hallgatók felismerik a politikai cselekvések mozgatórugóit, értelmezik a politikai történéseket
3. A hallgatók felismerik a vizuális manipuláció eszközeit és ellenállóbbakká válnak a különböző manipulációs technikákkal szemben
4. A filmelemzések során kritikusan alkalmazzák a politika-és társadalomtörténeti ismereteiket


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: