Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NKK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Korszakos könyvek II.
A tantárgy neve (angolul):Great Books II
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
szeminárium
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Ősz
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Korszakos Könyvek I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Balázs Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy Platón filozófiájának - a tulajdonképpeni filozófia alapítójának - megismerése után a Biblia (hagyományos megkülönböztetéssel Ó- és Újszövetség) szövegeibe vezet be. Mivel műfajilag és történetileg is igen heterogén szövegekről van szó, amelyek értelmezése nem csak a filozófia, hanem különböző vallási felekezetek teológiájának alapját is képezi, ezért a tárgy csak igen korlátozott ismeretanyagot tud nyújtani. Fő célja éppen az, hogy az értelmezés sokrétűségét, s vele a nyugati civilizáció egyes kulcsfogalmait, témáit, intellektuális, művészi, spirituális és filozófiai érzékenységét bemutassa.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy Platón filozófiájának - a tulajdonképpeni filozófia alapítójának - megismerése után a Biblia szövegeibe vezet be. Mivel műfajilag és történetileg is igen heterogén szövegekről van szó, amelyek értelmezése nem csak a filozófia, hanem különböző vallási felekezetek teológiájának alapját is képezi, ezért a tárgy csak igen korlátozott ismeretanyagot tud nyújtani. Fő célja éppen az, hogy az értelmezés sokrétűségét, s vele a nyugati civilizáció egyes kulcsfogalmait, témáit, intellektuális, művészi, spirituális és filozófiai érzékenységét bemutassa.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A Biblia áttekintő ismerete, valamint egyes könyveinek, műfajainak, témáinak részletesebb ismerete, továbbá civilizációnkhoz való kapcsolódásainak ismerete.


Képesség:
Értő és toleráns olvasás, nyitottság a különféle értelmezési kontextusok irányába.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: