Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NSZ08B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Bevezetés a politikatudományba
A tantárgy neve (angolul):Introduction to Political Science
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti 90 perc előadás
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden évben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gallai Sándor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a nem politológus hallgatókkal megismerkedjenek a politikatudomány alapfogalmaival, a diszciplína által vizsgált jelenségekkel, valamint képesek legyenek saját álláspontjuk megalapozott (érvekkel alátámasztott) bemutatására, a társadalomtudomány szakmai szemléletükbe történő integrálására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri a politikatudomány alapfogalmait, vizsgálati eszköztárát, valamint a politika működését és annak jelenkori kihívásait.


Képesség:
A hallgató képessé válik a politikai jelenségek többoldalú megközelítésére, valamint differenciált szakmai gondolkodásra.


Attitűd:
A hallgató felelősen ítéli meg a politikai-társadalmi kihívásokat és nyitottá válik a társadalomtudományi szakmai kompetenciákra.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: