December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NAKM5M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szociológiai elméletek II.
A tantárgy neve (angolul):Sociological Theories II.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
26/0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hadas Miklós

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az előadások képessé teszik a hallgatókat arra, hogy eligazodjanak a szociológia huszadik századi paradigmái és szerzői között, hogy kritikailag értelmezzék az olvasottakat, és hogy e képességüket más társadalomtudományi szövegek olvasásakor is kamatoztassák.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: