December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NCKJ3B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Társadalmi és demográfiai problémák
A tantárgy neve (angolul):Social and Demographic Problems
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Elekes Zsuzsanna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja elsősorban a mai magyar társadalomban meglévő konfliktusok bemutatása. A félév során azok a társadalmi csoportok, illetve azok a jelenségek kerülnek tárgyalásra, amelyekre a társadalom- és szociálpolitika elsődlegesen irányul, és amelyek a mai magyar társadalomban valamilyen szempontból problémát jelentenek. A kérdéses jelenségek szociológiai elméleteinek bemutatásán túl különös súllyal szerepel a tantárgyban a témához kapcsolódó empirikus kutatások és vizsgálati módszerek megismertetése.
A félév során a hallgatók önálló mini-kutatás keretében ismerkednek meg a társadalmi problémák valamely területével.

A fenntarthatóság szempontjai:
A szegénység formáinak felszámolása
Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden korosztály számára
Az egyenlőtlenség csökkentése.
A békés, befogadó társadalmak előmozdítása.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók alapvető ismereteket szereznek a különféle társadalmi problémák elterjedtségéről, okairól, vizsgálati módszereiről


Képesség:
A hallgatók képesek lesznek arra, hogy önállóan tájékozódjanak és információt gyűjtsenek az társadalmi problémákkal foglalkozó szakirodalomban és adatbázisokban, képesek lesznek arra, hogy a különböző társadalmi elítélés alatt álló magatartások társadalmi okait megismerjék, feltárják és értelmezzék. Képesek lesznek alapvető kutatási módszerek alkalmazására.


Attitűd:
A tárgy kiemelt célja, hogy a hallgatók megértő, elfogadó és befogadó attitűdjét növelje különböző okokból kirekesztődött társadalmi csoportokkal kapcsolatban.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: