December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NCKJ6B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szakmai kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Presentation skills and academic writing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0/4 gyakorlat
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Kiss Márta

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A szeminárium célja egyrészt a hallgatók írásbeli és szóbeli kommunikációs, prezentációs készségeinek a szisztematikus fejlesztése, másrészt a szakmai gondolkodásmód alapjainak az elsajátítása egyszerűbb társadalomtudományi szövegek olvasása, ezen szövegek közös megbeszélése valamint kisebb írásbeli feladatok (pl. absztrakt írás, irodalomjegyzék összeállítása, szakirodalmi összefoglaló készítése) megoldásán keresztül. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a félév során a különböző források megbízhatóságának az értékelésére valamint a felhasznált források megfelelő dokumentálásának szabályaira. (Pl. mi a plágium, miért fontos és hogyan lehet elkerülni?)

A kurzus jelentős mértékben fejleszti a hallgatóknak mind az előadói, mind az információgyűjtési és -feldolgozási kompetenciáit. Emellett hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a hallgatók elsajátítsák a kritikus, de támogató visszajelzés adásának mintázatait és a vitakultúra fejlesztését is. A kapcsolódó technikai kompetenciák elsajátítása (szövegszerkesztő és prezentációkészítő szoftverek valamint az internetes adatgyűjtés készségszintű használata) szintén fontos célja a kurzusnak, valamint (amennyiben van igény rá) hivatkozáskezelő szoftverek (pl. Zotero) bemutatásán keresztül is.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az ENSZ által 2015 szeptemberében elfogadott 17 fenntarthatósági cél (http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals.html) mindegyikével kapcsolatba hozható közvetett módon a kurzus. A megbízható és megbízhatatlan források megkülönböztetésének fejlesztésével, a szakmai szövegek által a társadalmi problémák iránti érzékenyítéssel, valamint a tudományos gondolkodásmód alapjainak a megismertetésével a kurzus (és a szociológia képzés) hozzájárulhat ahhoz, hogy az ezen célokkal azonosulni tudó és megvalósításuk érdekében aktívan cselekvő fiatalok kerüljenek ki a képzés végén a rendszerből.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók a kurzus végére ismerik a tudományos szövegekben használt hivatkozások fontosabb alapelveit valamint rendelkeznek a tudományos szövegek bizonyos részeihez (absztrakt, szakirodalmi összefoglaló, irodalomjegyzék) és a jó prezentációkészítéshez kapcsolódó alapvető ismeretekkel


Képesség:
A hallgatók a kurzus végére meg tudják különböztetni a megbízható és megbízhatatlan forrásokat, tudják megfelelően alkalmazni a szakirodalmi hivatkozásokat, képesek a következő egyszerűbb tudományos feladatok elvégzésére: egy adott témakörben megbízható szakirodalom gyűjtése, feldolgozása, absztrakt, irodalomjegyzék és szakirodalmi összefoglaló írása. Ezen túl képesek egy szakmai témában rövid, egyszerűbb prezentációk megtartására a szakmai terminológia elvárható szintű alkalmazásával.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: