December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NCKN6M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Véleménykutatások módszertana
A tantárgy neve (angolul):Methodology of Opinion Research
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Varga István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy keretében az adatfelvételek input oldali vizsgálatával foglalkozunk.
Egy hasonlattal élve:ha valaki építész mérnök hallgatóként nem tanulja meg egy ház alapjának tervezését,stabil,használható házat nem tud tervezni.
Jó alapra lehet rossz házat építeni,de rossz alapra jó házat soha.
Ugyanez vonatkozik az adatfelvételek tervezésére is.
Ha valaki rosszul tervezi meg az adatgyűjtést /inputot/,soha nem tud megalapozott elemzést végezni.
A tárgy keretében ezért az adatfelvételek input-oldali vizsgálatával azt szeretnénk megtanítani,hogy a hallgatók képesek legyenek megbízható,érvényes adatfelvétellel használható,hasznos elemzéseket végezni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató a kurzus elvégzése után képessé válik érvényes és megbízható adatgyűjtések megtervezésére és végrehajtására.


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: