Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NCKP6B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Családszociológia
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Husz Ildikó

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a családszociológia egyes területeivel, az azokon folyó kutatások legfontosabb eredményeivel, érintve a családi élet demográfiai, gazdasági, társadalmi és kulturális dimenzióit. Nemzetközi összehasonlításban tárgyalja a háztartás- és családformák, valamint a családi funkciók történeti változásait, a családdal kapcsolatos népesedési folyamatokat, a családon belüli kapcsolatok dinamikáját, különös tekintettel az ezen témák kapcsán megmutatkozó különbségekre Európa egyes régióiban. Foglalkozik a család és a társadalmi egyenlőtlenségek témaköreinek néhány kapcsolódási pontjával (társadalmi rétegződés és családszerkezet, etnikai különbségek a családszerkezetben, családpolitika)

A fenntarthatóság szempontjai:
Az Agenda 2030 tervezetben felsorolt 17 fontos terület közül, amelyen tenni kell tenni a fenntarthatóság biztosításának érdekében, az alábbiakhoz tud a tárgy kapcsolódni:
- Biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget.
- Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden korosztály számára
- Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgy elvégzésével a hallgató ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének alapvető, átfogó tényeit, irányait és határait.


Képesség:
Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát és adatforrásait.


Attitűd:
Ismeri, vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi helyét és szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: