December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NDV45B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szociofilm
A tantárgy neve (angolul):Socio-film
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
kéthetente 2x80 perc
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Letenyei László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Megismertetni a hallgatókat a szociofilm / vizuális antropológia alapvető elméleti és gyakorlati megfontolásaival.

Lehetőséget biztosítani hallgatói filmek készítésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az Agenda 2030 tervezet 17 beavatkozási területe közül jelen tantárgy a következőkhöz kapcsolódik:

1. A szegénység minden formájának felszámolása: társadalmi érzékenység növelése a szociofilmek révén
5. Nemek közti egyenlőség filmes ábrázolása illetve megjelenítése
16. Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében: szociofilmekben gyakran a multietnikus társadalmak működése, kireksztettség stb. áll fókuszban.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A félév során dokumentumfilmeket nézünk és elemzünk együtt, aminek során a hallgatók alkalomról alkalomra egyre több szempontot vesznek figyelembe. Ennek folyamatnak a végén a hallgatók képesek lesznek dokumentumfilmeket nézni, elemezni, kritikai észrevételeket tenni.

A félév során a hallgatóknak lehetősége van hallgatói munkacsoportban dokumentumfilmet készíteni. Az ehhez szükséges készségeket nem oktatjuk (pl. operatőr, vágó, rendező, szerkesztő stb.), mint ahogy technikai hátteret sem biztosítunk (kamera, vágószoba stb.), viszont minden alkalommal van konzultáció, ami segít a diákfilm elkészültében. A nem-filmkészítő hallgatók is sokat tanulnak a többi hallgatótársaik előrehaladásából.

A tantárgy keretében a szociológia és nemzetközi szakos hallgató problémaorientáltsága és a kommunikáció szakos hallgatók szakmai ismeretei szerencsésen szoktak ötvöződni a vegyes összetételű hallgatói munkacsoportokban, stábokban.


Képesség:
Készségek:

Filmkritikai elemző készség
Filmszerkesztéshez szerkesztő, vágó, rendező és csoportmunka készségekAttitűd:
Audiovizuális beállítódás,
Kommunikációs érdeklődés,
Társadalom-kritikai attitűd.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: