December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NGKJ9B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Esélyegyenlőségi tanulmányok I.
A tantárgy neve (angolul):Equal Opportunity Studies I.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
14x90 perc
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nem releváns
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hadas Miklós

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félév során a hallgatók megismerkednek a társadalmi egyenlőtlenségek és az esélyegyenlőség fontosabb fogalmaival és dimenzióival, különös tekintettel a lakhatás és az egészség területén tapasztalható egyenlőtlenségekre. A civil szervezetektől érkező meghívott vendégek és az önkéntes munka révén betekintést nyerhetnek a mindennapi gyakorlati alkalmazásokba is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy hozzájárul a képzett, tájékozott és a társadalmi és környezeti fenntarthatóságért tenni is tudó értelmiségiek képzéséhez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus végére a hallgatók ismerik az esélyegyenlőség lehetséges elméleti és gyakorlati megközelítéseit, valamint a lakhatási és egészség-egyenlőtlenségekhez kapcsolódó releváns elméleti és empirikus eredményeket.


Képesség:
A kurzus végére a hallgatók képesek lesznek véleményt formálni és véleményüket megfelelő szakmai érvekkel alátámasztani az esélyegyenlőség általános valamint a lakhatási és egészség-egyenlőtlenségekhez kapcsolódó specifikus kérdésekben is. Az önkéntes munkát választó hallgatók gyakorlatot szereznek egy civil szervezet működésében és az ellátandó feladatok terén is.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: