December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NGV63M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A piacgazdaság intézményei és kultúrája
A tantárgy neve (angolul):Institutions and Culture of Market Economy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti 1x80 perc
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Bevezető jellegű szociológiai, közgazdasági és gazdaságtörténeti kurzusok
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Nagy Beáta

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
a hallgatóknak érteniök kell, hogy a világról való gondolkozás megváltozása hogyan befolyásolja a gazdasági intézmények átalakulását is és azt, hogy az intézményrendszer milyen szerepet játszik a kultúra átalakulásában. Ugyanakkor azt is, hogy a kultúrában hagyományozott formák egy új intézményrendszerben milyen új funkciót vesznek föl.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: