December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NGVI2M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A kérdezés tudománya a véleménykutatásban
A tantárgy neve (angolul):The Science of Asking Questions in Opinion Surveys
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 óra előadás hetente
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Varga István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy keretében az attitűd mérésének megalapozott elméletét követjük.A hallgatók megismerik az attitűd értelmezésének aspektusait:a kognitív,affektív,konnatív dimenziókat.

Az attitűd mérését egy információ elméleti modellként mutatjuk be.

A félév döntő részét a megismert elméleti háttérre alapozott tipikus mérési empirikus szituációk elemzésére fordítjuk.

Cél,hogy a hallgató képes legyen helyesen és helytelenül feltett kérdések között különbséget tenni.Képes legyen olyan véleménykérdéseket megfogalmazni,amelyekkel érvényes és a lehető legmegbízhatóbb adatokhoz jusson. Képes legyen megalapozott megállapításokat megfogalmazni,akár politikai,akár piaci marketing kutatások során.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus elvégzése után a hallgató képessé válik marketing /politikai és hagyományos piaci/kutatások kérdőíveinek megtervezésére ,feldolgozására és kiértékelésére . Adatgyűjtések másodlagos kiértékelésére,elemzésére.


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: