Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NNVA5B
A tantárgy megnevezése (magyarul):German Language/1
A tantárgy neve (angolul):German Language/1
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
4
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév /Autumn semester
Az oktatás nyelve:német / German
Előtanulmányi kötelezettségek:általános angol nyelvtudás B1/B2 /English as a General Language Level B1/B2 (CERF)
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Nyakas Judit

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, melyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges.
Students will be able to improve their conversational skills. At the end of the semester they should be able to use the German Language in different situations of everyday live. These skills will be evaluated via listening tests, reading tests, speaking tests and written tests.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: