Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:KOZNXV4MK10
A tantárgy megnevezése (magyarul):Középhaladó nemzetközi makroökonómia
A tantárgy neve (angolul):Intermediate International Macroeconomics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2+0+0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Varga Gergely

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a kurzust teljesítő hallgatók értékelni tudják egy nemzetgazdaság nemzetközi gazdasági pozícióját, illetve elemezni tudják különböző makrogazdasági események hatását egy olyan nyitott gazdaságra, melynek munkavállalóként ők is részesei lesznek. Az elemzésekben a nyitott gazdaságokat érintő releváns gazdasági kérdéseket az intertemporális kereskedelem makroökonómiai modelljeinek segítségével gondoljuk végig, ahol a gazdasági szereplők döntéseit mikroökonómiailag alapozzuk meg. Az elemzésekben kiemelt szerepet játszanak a folyó fizetési mérleg egyenlegére és a külső eladósodásra ható tényezők. A kurzus a korábban elsajátított mikro- és makroökonómiai eszköztár ismeretét mélyíti el és alkalmazza speciális nemzetközi makroökonómiai kérdések megértésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus érinti azt a kérdést, hogy miként alakulnak ki a globális egyensúlytalanságok az országok között.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van a következő fogalmak pontos jelentésével: fizetési mérleg, külkereskedelmi mérleg, folyó fizetési mérleg, devizatartalék, nettó külföldi befektetési pozíció, átértékelődési hatás, globális egyensúlytalanság, cserearány, óvatossági megtakarítás, kockázati prémium, ikerdeficit, reálárfolyam, Balassa-Samuelson hatás, sudden stop, nominális bérmerevség, adósságelengedés, adósságcsere, adósságvisszavásárlás.
Ismeri a folyó fizetési mérleg egyenlegének intertemporális megközelítését.
Érti, hogy milyen kapcsolat áll fenn két ország árszínvonala (inflációs rátája) és valutáik nominális árfolyama (árfolyamváltozása)között.


Képesség:
Képes értékelni egy ország külső egyensúlytalanságának fenntarthatóságát meghatározó tényezőket.
Az intertemporális modell segítségével el tudja magyarázni, hogy átmeneti, tartós és várható jövedelmi-, kamatláb-, cserearány- és termelékenységi sokkok és a bizonytalanság fokozódása milyen hatást gyakorolnak egy ország folyó fizetési mérlegének egyenlegére és a nettó külföldi befektetési pozíciójára.
Be tudja mutatni, hogy az előbb említett tényezők hogyan befolyásolják a világpiaci kamatokat és a globális egyensúlytalanságokat.
Be tudja mutatni a szabad tőkeáramlás korlátozásának várható hatásait.
Be tudja mutatni, hogy a költségvetési politika változásai hogyan befolyásolják az adott ország külső egyensúlyi pozícióját.
Magyarázatot tud adni arra, hogy a tőkebeáramlás hirtelen megszűnésének milyen makrogazdasági következményi vannak lebegő és rögzített árfolyamrendszerben.
Képes elemezni az adósságelengedés, az adósságvisszavásárlás és az adósságcsere következményeit.


Attitűd:
Érdeklődik a nemzetközi makrogazdasági folyamatok iránt, nyomon követi annak legfrissebb eseményeit.

Belátja a nemzetközi makrogazdasági folyamatok strukturális, modellszerű elemzésének fontosságát.
Kritikusan értelmezi a modellek eredményeit.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: