Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:KOZNXV4MT09
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi számítások Matlab-bal
A tantárgy neve (angolul):Financial Calculations With Matlab
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Az alapfokú matematika ismerete
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Medvedev Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Bevezetés a Matlab programozásba. A példák a valószínűségszámítás és a pénzügyi matematika területéről lesznek kiválasztva.

Matlab változók, mátrixok, mátrixokkal való műveletek
Egyszerű programozási feladatok.
Függvények ábrázolása, többváltozós grafikonok.
Matlab GUI.
Véletlen generátorok.
Sztochasztikus folyamatok
Ito formula.

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A Matlab programozási környezet ismerete, egyszerű programok írása, grafikonok és egyéb ábrák elkészítése Matlab-ban.


Képesség:
Egyszerű programok elkészítése


Attitűd:
N


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: