Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:PHGI_KOZGMAT
A tantárgy megnevezése (magyarul):A közgazdasági matematika analitikus módszerei
A tantárgy neve (angolul):Analytical Methods of Mathematical Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:angol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Szabó Imre

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A közgazdaságtan matematikai eszközeinek megismertetése

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
1. Többváltozós függvények deriválása, az érintő fogalma, láncszabály, a második derivált

2. Többváltozós függvények szélsőértékére vonatkozó szükséges és elégséges feltételek,
kvadratikus alakok definitségének a vizsgálata

3. Egyenlőséggel korlátozott feltételes szélsőértékfeladatok,
implicitfüggvénytétel,
Lagrange-féle multiplikátor-tétel

4. Egyenlőtlenséggel korlátozott feltételes szélsőértékfeladatok,
Kuhn-Tucker-féle multiplikátor-tétel


Képesség:
A többváltozós függvények analízise,
A szélsőértékfeladatok megoldása


Attitűd:
N


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: