Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:PHG_Nemz. vállalatcsop adóz
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi vállalatcsoportok adózása
A tantárgy neve (angolul):Taxation of Multinational Groups
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:magyar vagy angol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Erdős Gabriella

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja kettős: elmélyült elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a magyar és a nemzetközi adózás területén, valamint az önálló kutatás során nélkülözhetetlen konzisztens tudományos álláspont felépítésének és kifejtésének gyakorlása.
A félév során összehasonlító és nemzetközi kontextusban bemutatásra kerül a magyar nemzetközi adózási elmélet és joggyakorlat egy, a féléven átívelő esettanulmányon keresztül. A hallgatók végigkísérik egy magyar tagvállalattal is rendelkező multinacionális vállalatcsoport életét az alapítástól a másik csoporttal történő határon átnyúló összeolvadásig. Az oktatás alapvető formája a kiscsoportos feladatmegoldás. A feladat megoldások a tanórán prezentálásra kerülnek azzal a céllal, hogy a különböző érvrendszereket ütköztetni tudjuk, illetve a hallgatók előadási és érvelési készségét fejlesszük. Törekszünk arra, hogy az esettanulmány egyes részeihez kapcsolódóan széleskörű elméleti szakmai forrásanyagot biztosítsunk a hallgatóknak egyéni feldolgozás céljára és a konkrét esethez történő alkalmazásra. A tantárgy keretében széleskörű konzultációs lehetőséget nyújtunk a csapatoknak és az egyéneknek egyaránt.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus végén a hallgató jártasságot szerez a nemzetközi vállalatcsoportok elméleti és gyakorlati adózási kérdéseiben.


Képesség:
A hallgató képes a témakörben saját kutatások végzésére és prezentálására.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: