December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:PHTK_KVANKUT
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kvantitatív kutatásmódszertan
A tantárgy neve (angolul):Quantitative Research Methods
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:A tárgy feltételezi az alapvető statisztikai fogalmak (átlag, szórás stb.) ismeretét.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Moksony Ferenc

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók átfogó képet kapnak a tudományos kutatás általános logikájáról, a tudományos magyarázatok tapasztalati ellenőrzésének menetéről. Ezzel párhuzamosan megismerkednek az empirikus szociológiai kutatások során leggyakrabban alkalmazott statisztikai módszerrel, a lineáris regresszióelemzéssel, és gyakorlatot szereznek e módszer alkalmazásában.

A fenntarthatóság szempontjai:
Módszertani tárgyról lévén szó a kurzusban közvetlenül nem igazán jelennek meg a fenntarthatóság szempontjai, mindazonáltal az egyes elemzési módszerek szemléltese és gyakorlása során használt tartalmi példák érintik a társadalmi - ezen belül a rétegek és nemek közötti - egyenlőtlenségek kérdéskörét.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megtanulják a tudományos elméletek tapasztalati ellenőrzésével kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, valamint elsajátítják a lineáris regresszióelemzés statisztikai alapjait.


Képesség:
A kurzust befejezve a hallgatók képesek lesznek szervesen összekapcsolni és egységes keretben szemlélni egyfelől a tudományos kutatás általánosabb logikai problémáit, másfelől pedig az empirikus adatelemzés - ezen belül a lineáris regresszió - technikai részletkérdéseit. Ily módon el tudják kerülni, hogy az elemzési eszközök széles kínálatától megrészegülve a gombhoz varrják a kabátot, vagy ahogy Lewis Coser amerikai szociológus megfogalmazta: hogy "a módszertani farok csóválja a szubsztantív kutyát".


Attitűd:
A hallgatókban kialakul egy olyan szemlélet, amelyben a statisztikai elemzési módszerek nem önmagukért léteznek, hanem a kutató által vizsgált konkrét tartalmi problémák megoldását szolgálják.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: