December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:PHTK_Keretezéselmélet
A tantárgy megnevezése (magyarul):Keretezéselmélet - a kommunikáció elemzése és interpretációja
A tantárgy neve (angolul):Framing Theories
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Benczes Réka Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a keretezés – framing – főbb elméleteivel és azok alkalmazhatóságával. A kurzus kiindulási pontja a szociológiai megközelítésű, goffmani keretelmélet, miszerint az eseményeket kizárólag társadalmi úton létrejött értelmezési sémák segítségével tudjuk megérteni, ill. kategorizálni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A félév során megismerkedünk a keret nyelvészeti, pszichológiai, pszicholingvisztikai és kommunikációelméleti megközelítéseivel is, és megvizsgáljuk, miként lehet a különféle elméleteket szintetizálni és hatékonyan alkalmazni különösen a kommunikációkutatás területén.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: