Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:mm4n1ab3a
A tantárgy megnevezése (magyarul):Általános biztosítás II
A tantárgy neve (angolul):General Insurance II
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Általános biztosítás I
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy keretében a résztvevők betekintést nyernek a nem-élet biztosítások tartalékolásának és a viszontbiztosítások klasszikus és modern biztosításmatematikai elméletébe. A tárgy alapul szolgál önálló számítások elvégzéséhez és más tárgyak elsajátításához.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tartalékolás és a viszontbiztosítás oktatása a fenntarthatóságot szolgáló ismeretet ad.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Érti és ismeri a következő fogalmakat és módszereket.
Függőkár tartalék. Kifutási háromszögek fajtái és jellemzői. Bejelentett és IBNR károk. Determinisztikus és sztochasztikus függőkár- és IBNR-számítási módszerek. Lebonyolítási eredmény meghatározása.
Díjvisszatérítési tartalék meghatározási módszerei.
A felelősségbiztosítási járadéktartalék képzésének specialitásai.
Viszontbiztosítás célja és alapfogalmai.
Főbb viszontbiztosítási formák.
Kockázati helyzetek rendezése, hasznossági index.
Reciprok viszontbiztosítás n társaság között, optimum feltétel általános hasznossági indexekre.
Élet viszontbiztosítása.
Optimális viszontbiztosítási formák különböző feltételek mellett.


Képesség:
Helyesen és konzekvensen használja a nem-élet tartalékolás és viszontbiztosítás biztosításmatematikai fogalmait és módszereit.
Képes nem-élet biztosítási díjszámítások elvégzésére.


Attitűd:
Belátja, hogy milyen jelentősége van a tartalékolásnak és viszontbiztosításnak a biztosítók működésében.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: