Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:mm4n1fa1
A tantárgy megnevezése (magyarul):Funkcionálanalízis
A tantárgy neve (angolul):Functional Analysis
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy révén a hallgatók bevezetést nyernek a lineáris funkcionálanalízis klasszikus és modern elméletébe. Ennek egyik célja, hogy olyan absztrakciós készségre tegyenek szert, amely szintézisét adja a valós analízis, az algebra és az integrálelmélet során tanultaknak. Másrészt mind az absztrakt megközelítést, mind a tananyag konkrét tételeit felhasználják a pénzügyi matematika fontos területein.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.


Képesség:
Képes a matematika területén adódó bonyolult rendszerek áttekintésére, elemzésére és modellezésére, döntési folyamatok előkészítésére.


Attitűd:
Törekszik a biztosításmatematika és pénzügyi matematika modern eredményeinek, összefüggéseinek szintézisére és magas szintű, a szakmája eszközeivel megalapozott értékelésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: