Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Adminisztratív Igazgatóság - 1093 Budapest, Fővám tér 8. II. emelet 293.

E-mail cím: adminisztrativ.igazgatosag(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő – nincs ügyfélfogadás
Kedd, 9.30-11.30, és 13.00-15.30
Szerda, 9.30-11.30, és 13.00-15.30
Csütörtök, 9.30-11.30, és 13.00-15.30
Péntek – nincs ügyfélfogadás

Munkatársak:

 

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica
adminisztratív igazgató
Telefon: 482-5112
marica.kerezsi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Dr. Bíró Barbara
adminisztratív igazgatóhelyettes
Telefon: 482-5289
barbara.biro(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Erős Anikó
titkárságvezető
Telefon: 482-5453
aniko.eros(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Bágyi Andrea
igazgatási referens
Telefon: 482-5618
andrea.bagyi(kukac)uni-corvinus.hu

Katona Szilvia
ügyvivő-szakértő
Telefon: 482-5248
szilvia.katona(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Loós Olívia Boglárka
ügyvivő-szakértő
Telefon: 482-5312
olivia.loos(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Mráz Viola
előadó
Telefon: 482-5024
viola.mraz(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

 

Az Adminisztratív Igazgatóság szervezeti felépítése és feladatai

1. Az Adminisztratív Igazgatóság szervezeti felépítése

Az Igazgatóság irányítása alá tartozó szervezeti egységek:
- Minőségirányítási és Folyamatszabályozási Iroda
- Diáktanácsadó Központ
- Központi Irattár
- Egyetemi Levéltár

2. Az Igazgatóság feladatai:

a)    Központi igazgatási feladatok:
aa) a Szenátus, a Szenátus Előkészítő Testület (a továbbiakban SZET) és a Konzisztórium működéséhez kapcsolódó koordinációs és ügyviteli feladatok, ülések előkészítése, meghívók közzététele, a szenátusi, a SZET és a konzisztóriumi előterjesztések előzetes ellenőrzése, közzététele, jegyzőkönyvek és határozatok megszövegezése, közzététele és továbbítása az illetékesek felé,
ab) a szenátusi, a SZET és a konzisztóriumi a határozatok végrehajtását végző szervezeti egységek végrehajtási tevékenységének ellenőrzése;
ac) az Alapító Okirat készítéséhez kapcsolódó jogi, koordinációs és ügyviteli feladatok ellátása;
ad) törzskönyvi kivonatok, aláírási címpéldányok kezelése, meghatalmazások kiadása, nyilvántartása, elektronikus képviseleti jogok, elektronikus aláírások nyilvántartása, bélyegző-nyilvántartás vezetése;
ae) az Oktatási Hivatal felé valamennyi kötelező adatszolgáltatás, nyilvántartásba vétel, engedélyeztetés előkészítése és teljesítése (pl. képzések, kollégiumok, szakkollégiumok, képzéshez kapcsolódó együttműködési megállapodások, egyetemi tisztségviselők bejelentése);
af) az Egyetem irányításával összefüggő, más szervezeti egység feladatkörébe nem tartozó koordinációs és ügyviteli feladatok.
b)    Szabályozási feladatok:
ba) működési területén, rektori-kancellári együttes utasításban meghatározott szabályzatok készítése, gondozása;
bb) működési területén kancellári, rektori, rektori-kancellári együttes utasítások, körlevelek készítése, gondozása;
bc) valamennyi szabályzat, kancellári, rektori, rektori-kancellári együttes utasítás, körlevél készítésének egyetemi szintű koordinálása, a szabályzatok, utasítások, körlevelek készítéséhez kapcsolódó szervezési és ügyviteli feladatok ellátása; szabályzatok, utasítások, körlevelek véleményezése, formai véglegesítése, közzététele, nyilvántartása.
c)    Jogi feladatok:
ca) rektori-kancellári együttes utasításban meghatározottak szerint más szervezeti egység hatáskörébe, de az Igazgatóság jogi felügyelete alá tartozó szabályzatok jogi ellenőrzése;
cb) működési területén szabályzatok, utasítások jogi értelmezése;
cc) hatáskörébe tartozó területen bizottsági ügyrendek jogi ellenőrzése;
cd) felvételi eljárás, beiskolázás jogi támogatása, a kapcsolódó jogi ügyek ellátása valamennyi képzési ciklushoz kapcsolódóan;
ce) képzések létesítésének, indításának, szervezésének jogi támogatása, a kapcsolódó jogi ügyek ellátása valamennyi képzési ciklushoz kapcsolódóan;
cf) szakmai gyakorlat jogi támogatása, a kapcsolódó jogi ügyek ellátása valamennyi képzési ciklushoz kapcsolódóan;
cg) hallgatói jogviszony létesítéséhez, hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó tanulmányi, finanszírozás, térítési és juttatási ügyek jogi támogatása valamennyi képzési ciklushoz kapcsolódóan;
ch) hallgatói jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó ügyek jogi támogatása, így különösen fegyelmi, kártérítési, felülbírálati ügyek koordinálása;
ci) hallgatók esélyegyenlőségi ügyeinek jogi támogatása;
cj) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Bizottság, Másodfokú Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Bizottság, Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága, Felülbírálati Bizottság, Esélyegyenlőségi Bizottság munkájának jogi támogatása,
ck) megszűnt hallgatói jogviszonyú személyek korábbi hallgatói jogviszonyához kapcsolódó jogi ügyeinek intézése;
cl) karok, Egyetemi Doktori Tanács, doktori iskolák, Központi Tanulmányi Igazgatóság, kari tanulmányi osztályok/hivatalok/irodák oktatásigazgatási, képzésszervezési ügyeinek jogi támogatása (pl. szakindításokhoz kapcsolódó jogi kontroll);
cm) tehetséggondozás, szakkollégiumok megalakulásához és szakmai tevékenységéhez (pl. létesítés, nyilvántartásba vétel, önkormányzati működés, akkreditáció, szakkollégiumi tagságból adódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése) kapcsolódó jogi ügyek ellátása, szakkollégiumi fegyelmi és kártérítési ügyek koordinálása;
cn) kollégiumok szakmai tevékenységéhez (pl. létesítés, nyilvántartásba vétel, önkormányzati működés, kollégiumi felvételi eljárás, bentlakás, kollégiumi jogviszonyból adódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése) kapcsolódó jogi ügyek ellátása, fegyelmi és kártérítési ügyek koordinálása;
co) az Egyetemi Könyvtár szakmai működésének jogi támogatása;
cp) belső ellenőrzés működésének jogi támogatása;
cq) a BCE HÖK működésének törvényességi ellenőrzése, hallgatói önkormányzatok ügyeinek jogi támogatása;
cr) hallgatói képzési mintaszerződések szerkesztése, karbantartása, ezen szerződések jogi ellenőrzése,
cs) kollégiumi bentlakási mintaszerződések szerkesztése, karbantartása, ezen szerződések jogi ellenőrzése,
ct) felnőttképzési szerződések szerkesztése, karbantartása,
cu) oktatási, kutatási, harmadik missziós és felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó megállapodások szerződések, szerkesztése, jogi ellenőrzése, jogi ellenjegyzése (Ide tartoznak a közös oklevél, kettős oklevél (duál/double degree) többes oklevél, joint degree, multiple degree kiadására, licenciaképzésekre, szakmai gyakorlatra irányuló megállapodások, hazai és nemzetközi oktatási, kutatási célú keretmegállapodások, képzési hely biztosítására, közösségi képzési központ létrehozására, kollégiumi elhelyezési biztosítására irányuló megállapodások.);
cv) kutatáshasznosításhoz kapcsolódó, a szerzői jog hatálya alá tartozó ügyek jogi támogatása,
cw) egyetemi folyóiratok, online folyóiratok, blogok (alapítás, nyilvántartásba vétel, szakmai működés, szerzői jogi ügyek, adatkezelés, szerkesztőbizottság) ügyeinek jogi támogatása;
cx) FIR jelentések, OSAP és egyéb statisztikai és más adatszolgáltatások készítésének jogi támogatása;
cy) adatkezelésre, adattárolásra, adattovábbításra, titoktartásra, vagy titoktartás alóli felmentésre irányuló megállapodások szerkesztése, jogi ellenjegyzése,
cz) képzéshez kapcsolódó formanyomtatványok mintáinak (pl. beiratkozás, bejelentkezés, igazolás, oklevél, oklevélmelléklet) jogi ellenőrzése;
caa) felnőttképzéshez kapcsolódó formanyomtatványok mintáinak jogi ellenőrzése;
cbb) működési területén jogszabályfigyelés;
ccc) működési területén jogszabálytervezetek véleményezése;
cdd) működési területén jogi vélemény kérése fenntartótól, más hatóságoktól;
cee) működési területén peres képviselet ellátása, kapcsolattartás jogi képviselővel;
cff) működési területén a rendőrségi feljelentés megtétele, nyomozóhatósági, bírósági, más hatósági megkeresések teljesítése, adatszolgáltatás, állásfoglalás előkészítése;
cgg) működési területén szerződésminták kidolgozás, karbantartása, szervezeti egységek támogatása a mintaszerződések alkalmazásában;
chh) működési területén véleményezési jog gyakorlása és jogi ellenjegyzés megadása az Egyetem által megkötni tervezett szerződések tekintetében.
d)    Ügyvitelszervezési feladatok:
da) javaslattétel az egyetemi ügyviteli rend (érkeztetés, iktatás, szignálás, expediálás, irattárazás) hatékony működtetésére, az ügyviteli rend kialakítása, folyamatos fejlesztése;
db) Poszeidon irat- és dokumentumkezelő rendszer tartalmi fejlesztése;
dc) az egyetemi ügyiratkezelés egységességének, törvényességének, teljességének és hatékonyságának ellenőrzése;
dd) kapcsolattartás a postai szolgáltatóval.
e)    Adatkezelési feladatok:
ea) személyes adatok, valamint egyéb adatok kezelése törvényességének ellenőrzése;
eb) személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszok kezelése;
ec) a közérdekű adatigénylések teljesítésének koordinálása, közérdekű adatigénylések teljesítése;
ed) az általános közzétételi listával kapcsolatos feladatok ellátása;
ee) az egységes közadatkereső rendszer kezelése;
ef) titoktartás alól felmentések előkészítése;
eg) bejelentéshez kötött adatkezelések bejelentésének lebonyolítása;
eh) üzleti titokká, szolgálati titokká minősítés ügyintézése;
ei) államtitok ügyek, nemzetbiztonsági ügyek ügyintézése.
f)    További feladatok:
fa) hatáskörébe tartozó területen közreműködés az Intézményfejlesztési terv, stratégiai tervek készítésében;
fb) hatáskörébe tartozó területen közreműködés fenntartói törvényességi ellenőrzésekben, hatósági ellenőrzésekben;
fc) a SZET intranetes oldalának kezelése, hozzáférések nyilvántartása, kezelése, tervezett munkarend, meghívók, előterjesztések, határozatok közzététele;
fd) a Szenátus intranetes oldalának kezelése, hozzáférések nyilvántartása, kezelése, tervezett munkarend, meghívók, előterjesztések, határozatok közzététele;
fe) szabályzatok honlapjának kezelése, szabályzatok közzététele, intézkedés a Corvinus Hírekben való megjelenésről, szabályzatok archiválása;
ff) rektori, kancellári, rektori-kancellári együttes utasítások intranetre való feltöltése, intézkedés a Corvinus Hírekben való megjelenésről, utasítások archiválása;
fg) másodlatok, másolatok, hitelesítések előkészítése magyar és angol nyelven;
fh) megszűnt hallgatói jogviszonyú személyek tanulmányokkal összefüggő igazolásainak előkészítése magyar és angol nyelven;
fi) az Igazgatóság honlapjának szerkesztése;
fj) közreműködés az egyetemi központi ünnepségek (tanévnyitó, pedagógusnap, kitüntetés-átadó, jubileumi díszoklevél átadó) szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában;
fk) részvétel a jubileumi díszoklevelek adminisztratív előkészítésében, az érintettek kiértesítésében.

Utolsó frissítés: 2019.01.29.