Július - 2017
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30
31  

DUÁLIS KÉPZÉSEK

2016-ban induló duális alapképzési és mesterképzési szakok:

 

KÉPZÉS:

TANÉV/FÉLÉV:

CÉG:

 

KÉPZÉSI TELEPHELY:

Pénzügy és számvitel

2016/2017/ősz

ALBACOMP RI Kft.

1 fő

Székesfehérvár Campus

Pénzügy és számvitel

2016/2017/ősz

Alcoa-Köfém Kft.

2 fő

Gazdálkodási és menedzsment

2 fő

Pénzügy és számvitel

2016/2017/ősz

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.

1 fő

(A-Set Ingatlanhasznosító Kft)

Pénzügy és számvitel

2016/2017/ősz

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft

1 fő

Pénzügy és számvitel

2016/2017/ősz

Praktiker Magyarország Kft

1 fő

Gazdálkodási és menedzsment

2 fő

Pénzügy és számvitel

2016/2017/ősz

Emerson Hungary Kft.

1 fő

Pénzügy és számvitel

2016/2017/ősz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

1 fő

Pénzügy és számvitel

2016/2017/ősz

Videoton Holding Zrt.

2 fő

Gazdálkodási és menedzsment

1 fő

Pénzügy és számvitel

2016/2017/ősz

Videoton Eas Kft.

1 fő

Gazdálkodási és menedzsment

2016/2017/ősz

VTES Kft.

2 fő

 

Logisztikai menedzsment

2016/2017/ősz

Grundfos Magyarország Gyártó Kft

1 fő

Közgáz Campus (Budapest)

Logisztikai menedzsment

2016/2017/ősz

EKOL Logistics Kft

4 fő

Logisztikai menedzsment

2016/2017/ősz

BI-KA Logisztika Kft.

2 fő

Logisztikai menedzsment

2016/2017/ősz

SMR Hungary Bt.

2 fő

Logisztikai menedzsment

2016/2017/ősz

Flextronics Kft.

2 fő

Logisztikai menedzsment

2016/2017/ősz

Trans-Sped Kft.

2 fő

Logisztikai menedzsment

2016/2017/ősz

Mérés Kft.

2fő

Számvitel

2016/2017/ősz

KMPG

2-4 fő

Számvitel

2016/2017/ősz

Ernst & Young

2 fő

Számvitel

2016/2017/ősz

PricewaterhouseCoopers

3 fő

Számvitel

2015/2016/tavasz

KMPG

2-4 fő

Számvitel

2015/2016/tavasz

Ernst & Young

2 fő

Számvitel

2015/2016/tavasz

PricewaterhouseCoopers

2 fő

 

A képzésekről részletes információt IDE kattintva, a Gazdálkodástudományi Kar honlapján találhatnak.

 

Vállalati partnereink:

 - Közgáz Campus (Budapest) képzései
 - Székesfehérvári Campus képzései

Általános tudnivalók a duális képzésekről:

Mi is a duális képzés? 

A „duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik”. (A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 1.a.pont) 

Azaz:

a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folyó gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál, valamint a megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati ismereteit és erősítik a kultúráját. A közreműködő vállalat előre meghatározott módon a felsőoktatási intézmény tananyagához szorosan illeszkedve, formálisan is oktatja a hallgatókat a képzés során, így e képzési rendszer segítségével olyan munkaerő kerül ki a felsőoktatásból, amely azonnal, több éves továbbképzés, és további anyagi ráfordítás nélkül képes belépni a munka világába.

 

 

A duális képzés ütemezése, időkeretei

A hallgató a szorgalmi időszakot a „hagyományos” nappali munkarendű hallgatóval együtt végzi a felsőoktatási intézménynél (intézményi szakasz). Ezt követően részt vesz a vállalati szakaszban történő oktatásban és gyakorlatban. Lehetséges további vállalati gyakorlati idő teljesítése a hallgató számára rendelkezésre álló „szabad” időben a szorgalmi időszak alatt is, a tanrendet és az intézményi jelenlétet nem sértve.

 

A felsőoktatási intézmény és a duális képzésben résztvevő vállalat, vagy intézmény „osztozik” a képzés feladatain és a képzési időn: a hallgató által a duális gyakorlatnak helyt adó szervezetnél eltöltött idő el kell, hogy érje az intézményi szakaszok összes idejének legalább 80%-át (napokban kifejezve). Ezt az arányt a 7 félévre vonatkozóan kell értelmezni, azzal a megkötéssel, hogy minden két elméleti szakaszt egy gyakorlati szakasz kell, hogy kövessen[1].

(A duális képzés tantervének az intézményi szakaszra vonatkozó részének 90%-ban meg kell egyeznie a „hagyományos” szak tantervének tartalmával, a 10%-os eltérés kizárólag egyes gyakorlati részeknek a vállalati oldalon való kiváltása útján valósulhat meg.)

 

 

A duális felsőfokú képzés felvételi eljárása 

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés két, egymással párhuzamos szakaszból áll: az állami, általános felvételi eljárásból (mely semmiben nem különbözik a nem duális szakokra való jelentkezéstől), és egy vállalati felvételi szakaszból.

A jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban. Amennyiben a duális formájú szakra szeretne felvételt nyerni, úgy ezzel párhuzamosan felveszi a kapcsolatot a felvételi tájékoztatóban az adott szak mellett feltüntetett egy vagy több vállalati partnerrel. (Több vállalat esetén természetesen a jelentkező kiválasztja a számára legszimpatikusabb(ak)at.) A vállalat a honlapján feltünteti elérhetőségét, és saját, vállalati felvételi eljárásának részleteit. A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint részt vesz a vállalati felvételi eljárásban.

A 2016. évi általános  felvételi eljárásban  a vállalat legkésőbb 2016. július 8-ig  tájékoztatja a jelentkezőket a vállalati felvételi eredményéről,  hogy a jelentkezőnek – sikeres vagy sikertelen vállalati felvételi eljárásának tudatában – még ideje és lehetősége legyen arra, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési sorrendjét – a besorolási döntés (ponthatárhúzás) időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – egy alkalommal módosíthassa.

A sikertelen vállalati felvételi eljárás természetesen nem érinti az állami felvételi eljárást, nem befolyásolja a ponthatárhúzás eredményét.

Az állami felvételi eljárásban a sikeres ponthatárhúzást követően a hallgató szeptemberben beiratkozhat a felsőoktatási intézménybe. Amennyiben a vállalati felvételi eljárást is sikerrel zárta (tehát a vállalat „felvette" a hallgatót), és duális formában kívánja folytatni tanulmányait, úgy ezt a beiratkozáskor kérelmeznie kell a felsőoktatási intézményben (tehát a sikeres vállalati felvételi nem kötelezi semmire a hallgatót, dönthet úgy, hogy inkább a „hagyományos", nem duális formában kezdi meg tanulmányait).

Duális képzésre az a hallgató kerülhet, akit kérelmére az intézmény átsorolt duális képzésre és vele a vállalati partner a képzés teljes idejére hallgatói munkaszerződést kötött.

Amennyiben a duális képzés során a hallgató „ki akar szállni" a duális képzésből, bármikor kérheti átvételét a „hagyományos", nappali munkarendű szakra.

 

 

A képzési rendszer előnye a képzésben résztvevő hallgatók számára 

 • A képzés szigorú minőségi ellenőrzés mellett zajlik, a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet minőségi auditálása folyamatos.
 • A vállalati gyakorlatok szervezésében részt vevő oktatók, mentorok is megfelelő elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, illetve képesek a hallgatók szakmai és munkavégzési kultúra terén megvalósuló fejlődését támogatni.
 • A vállalatnál eltöltött gyakorlati idő során specifikus szakmai gyakorlati ismereteket (korszerű technológiák, folyamatok), munkavégzési gyakorlatot és biztos problémamegoldó készségeket is szereznek.
 • Egész évben, a teljes képzési időre vonatkozóan (azaz az intézményi és a vállalati időszakra egyaránt), az ennek során elvégzett munkáért a hallgatót díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet. Mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-a (azaz a teljes hónapra a minimálbér 60%-a).
 • Az egyetem elvégzésekor alapképzés esetén 3 és fél év, mesterképzés esetén 2 év munkatapasztalattal kerül a pályára a végzett hallgató –, vagyis nem számít már pályakezdőnek.
 • A vállalati partner nagy valószínűséggel állást ajánl a végzés lezárultával[3].
 • A duális képzési rendszer nyitott; abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a hallgató – a munkaszerződés felmondásának vonatkozó törvényi előírásai figyelembe vételével.
 • A következő, az intézményi képzésen túlmutató (munkavállalói) kompetenciák, képességek birtokába jut:
  • az intézményekben nem oktatott szakmai ismeretek;
  • adott vállalat(ok)hoz köthető specifikus szakmai ismeretek;
  • önálló munkavégzési képesség;
  • csoportos munkavégzési képesség;
  • fejlett munkavégzési hatékonyság és eredményesség;
  • vállalati és munkakultúra terén szerzett jártasság.

 

Jogszabályi háttér 

 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • 230/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 • 280/2011. (XII. 20.) Kormányrendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

 

 

A duális képzés minőségbiztosítása 


A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek önértékelés keretében adatokat kell szolgáltatnia a Duális Képzési Tanács (DKT) felé a képzéssel és a képzésben részt vevő szakemberekkel kapcsolatban, akikkel szemben elvárás, hogy az adott szakhoz kapcsolódóan releváns végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkezzenek. Az önértékelést követően a Duális Képzési Tanács folyamatos minőségi ellenőrzést végez, amelynek eredményeként a vállalati partner részt vehet a duális képzésben.


[1] Az általános gyakorlat az ún. „kecskeméti modellt” követi (vagy abból származtatható). Eszerint a képzés tanévenként 2×24=48 hétből áll, melyek közül 2×13=26 hetet az intézménynél, 22 hetet a vállalatnál tölt a hallgató. A másik, ún. „győri modell” esetén csak a II. félév után kerül a gyakorlóhelyre a hallgató, aki ekkor – a „normál” rend szerint haladó társaival szemben – távoktatásban sajátíthatja el az alapképzéses tananyagot.

[2] A BCE Tanulmlányi és Vizsgaszabályzatának a 37.§ (4) bekezdés c) pontja lehetőséget biztosít a  szakdolgozat titkosítására. 

[3] A nemzetközi tapasztalatok szerint a duális képzésben tanulók 85%-a munkaszerződéssel került ki az iskolapadból.

 

 

 

Információk vállalatoknak a duális képzésről:

 

A képzési rendszer előnye a képzésben résztvevő vállalati partnerek számára 

 • A résztvevő vállalatok közvetlenül elérik a képzésben résztvevő hallgatókat, továbbá az együttműködés alkalmas a hallgatók integrálására a vállalati szervezetbe, kultúrába és folyamatokba.
 • Testreszabott munkavállalók képzése (szakmaspecifikus felkészítés, már az oktatási időszakban megvalósul).
 • Munkaerő-piaci igényeitől, az alkalmazott technológiától függően megválaszthatja a vállalati szakaszban oktatott ismereteket, kompetenciákat.
 • A vállalati partner meghirdetésre kerül az egyetemi partner honlapján illetve minden fórumon, ahol a képzés népszerűsítése történik, ami része lehet a vállalat PR-tevékenységének.
 • Munkaerő-utánpótlás biztosítása.
 • Hallgatók / munkavállalók kiválasztásának lehetősége.
 • Hosszabb gyakorlati idő – biztosabb ismeretátadási lehetőség.
 • Felsőoktatás megismerése, oktatásba történő bekapcsolódási lehetőségek.
 • A vállalatok specialitásaiknak megfelelő szabadon választható tárgyakat is meghirdethetnek a duális képzésben résztvevő hallgatók részére.
 • A képzés végén lehetőség van olyan témájú szakdolgozatot készítenie a hallgatónak, ami a vállalat alkalmazott kutatási témáihoz kötődik[2].
 • Bármikor felbonthatja a hallgatóval kötött szerződést – a munkaszerződés felmondásának vonatkozó törvényi előírásai figyelembe vételével.

 

 

A képzésben résztvevő vállalati partnerek feladatai, kötelezettségei 

 • A vállalat és a hallgató (a 230/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 18.§-ában foglalt elemeket magába foglaló) hallgatói munkaszerződést köt,  a képzés teljes idejére, vagyis határozott időre.
 • A vállalat a képzés teljes idejére köteles díjazásban részesíteni a hallgatót (tehát mind a vállalati, mind az intézményi periódusok alatt). A díj mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – 15%-a (tehát havonta legalább a minimálbér 60%-a körüli összeg).
 • A hallgatónak járó juttatás megfizetését nem ruházhatja át másra.
 • A  vállalati partner évente négy hét (20 nap) fizetett szabadságot biztosít.
 • A vállalati partnernek meg kell felelnie a 230/2012.(VIII.28.) Kormányrendeletben a gyakorlóhelyekkel kapcsolatos általános feltételeknek.
 • A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek rendelkeznie kell a gyakorlati képzésre vonatkozó képzési tervvel, melynek alapvető kritériuma, hogy építsen a felsőoktatási intézmény tantervére. A képzés tantervét és tartalmát az intézmény és a vállalati partner közösen alakítja ki.
 • A vállalat rendelkezzen vagy gondoskodjon annak megszervezéséről, hogy a gyakorlati munka oktatásához szükséges gépek, eszközök, berendezések rendelkezésre álljanak, továbbá gondoskodjon a hallgatók kompetencia- és készség fejlesztéséről.
 • A vállalat a honlapján a duális képzésről hirdetményt tesz közzé, amelyben feltünteti  saját, vállalati felvételi eljárásának részleteit:
  • Vállalati Partner neve, székhelye,
  • a duális képzéssel érintett szakterület rövid bemutatása,
  • a jelentkezés módja és határideje,
   • kiválasztás során vizsgált szempontok.
 • A vállalatnál eltöltött időszakban biztosítja a következő négy komponens jelenlétét a képzésben:
  • vállalat specifikus gyakorlati képzés, illetve. elméleti ismeretek átadása;
  • hallgató bevonása konkrét „üzemi” gyakorlati feladatokba;
  • projekt jellegű munka az önálló munkavégzés képességének megteremtése érdekében;
  •  „puha” készségek (soft skills) fejlesztése – pl.: vezetési képesség, együttműködési készség, vállalati kultúra, vezetési készség, kommunikációs gyakorlat, munkakultúra.
 • A vállalat megfelel az intézmény, illetve a Duális Képzési Tanács minőségbiztosítási követelményeinek. 

 

 

Duális képzés adózása - Segédlet vállalatok részére

 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) alapján a felsőfokú képzés duális képzés keretében is megszervezhető. ( Nftv. 17.§)
 2. A gazdálkodónak a duális képzésben résztvevő hallgatóval hallgatói munkaszerződést kell kötni. ( Nftv. 44.§ (1) bekezdés)
 3. A díjazás mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. (Nftv. 44.§ (3) bekezdés)
 4. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: Szhtv.) 5.§ alapján a szakképzési hozzájárulás teljesíthető gyakorlati képzés szervezésével:

  • az államilag támogatott létszám tekintetében
  • gyakorlatigényes alapképzési szak vagy
  • duális képzés
  • keretében szervezett szakmai gyakorlattal,
  • ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen,
  • a hallgatóval kötött munkaszerződés alapján kerül sor.
  • A maximálisan  elszámolható szakképzési hozzájárulás az éves költségvetésben meghatározott összeg (Szhtv 8.§), ami a 2015/2016. tanévben 453.000 Ft/fő/év.

 5. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján:

  • a hat hétnél hosszabb idejű szakmai gyakorlat esetén kötelező megállapodást kötni  felsőoktatási intézménnyel ((15.§ (2) bekezdés);
  • az együttműködési megállapodásra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a Rendelet 16.§-ában foglalt elemek a megállapodás lényeges tartalmának minősülnek;
  • a hallgatói munkavégzés feltételeiről és a hallgatói munkaszerződés kötelező tartalmáról a Rendelet 11-18.§-ai adnak tájékoztatást.

 6. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.12.1.b. pontja alapján személyi jövedelemadó mentes:

  • a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgató részére
  • nappali tagozaton
  • a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás,
  • a díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része.

 7. A fenti feltételekkel fizetett gyakorlati képzés után nincs

  • egyéni járulék (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről  szóló 1997. évi LXXX. törvény 11. §) és
  • szociális hozzájárulási adó (Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455.§) fizetési kötelezettség.

 

Jogszabályok:

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) kormányrendelet,
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII.28.) kormányrendelet,
 • a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 • a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény,
 • a 280/2011.(XII.20.) Korm. rendelet – a gyakorlati képzés költségének a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről  szóló 1997. évi LXXX. törvény
 • Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény, valamint
 • az adott évre hatályos Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény.
 •  

 

A részletes segédlet elérhető IDE kattintva.

Utolsó frissítés: 2016.07.28.