Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Az értekezéstervezet és értékelése

Az egyetemi doktori szabályzat – a disszertáció elfogadható színvonalának biztosítása érdekében – a végleges doktori értekezés benyújtása előtt kb. fél évvel egy értekezés-tervezet szakmai megvitatását írja elő. A Gazdaságinformatikai Ph.D program csak a jelölt és témavezetője megítélése szerint védésre alkalmas teljes dolgozatot fogad el értekezés-tervezetként. Az értekezés-tervezet műhelyvitájának a célja elsősorban az, hogy az abban résztvevők kérdéseikkel, segítő szándékú kritikai észrevételeikkel és tanácsaikkal segítsék a jelöltet abban, hogy végső dolgozata minél teljesebb és színvonalasabb módon tegyen eleget a szakmai elvárásoknak.

Az értekezés-tervezetet egy legalább három, de legfeljebb hattagú, erre a célra felkért (tervezet-) bizottság értékeli. A tervezet-bizottság tagjai közül legalább egy fő külső szakember (nem főállású BCE munkatárs). A bizottságnak minden esetben tagjai a hivatalos előopponensek és a jelölt témavezetője (aki természetesen nem lehet sem vitavezető elnök, sem opponens).

A tervezet-bizottságnak az a feladata, hogy a vitát is figyelembe véve megítélje, hogy az értekezés-tervezetben foglalt eredmények és a jelölt felmutatott kutatói kvalitásai garantálják-e egy sikeresen védhető értekezés határidőre történő elkészítését és benyújtását, illetve az, hogy tanácsaival segítse a jelöltet a végső értekezés elkészítésében.

Az értekezés-tervezet benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • a Program vezetőjének címzett kérelem
    • egyéni úton felkészülő jelölt saját maga, szervezett formában felkészülő jelölt témavezetője által írt,
  • nyilatkozat az önálló szellemi alkotásról,
  • közös munkák eredményeinek közlése esetén lemondó nyilatkozat a szerzőtársaktól,
  • az értekezés-tervezet öt összefűzött példányban,
  • rövid ismertető („fülszöveg”, max. 1,5 oldal terjedelmű),
  • az értekezés-tervezet és az ismertető *.pdf file formátumban 
  • írásos nyilatkozat a fentiek közölhetőségéről,
  • (csak szervezett formában felkészülő jelöltek esetén!!): megjelent publikációik egy-egy másolata (több esetén a legjobb 4 és publikációs jegyzékük).

Utolsó frissítés: 2019.03.11.