November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

A fokozatszerzési folyamat elindítása 2016. előtt felvett hallgatók számára

A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz az előírt képzési kötelezettség sikeres befejezése után beléphet a fokozatszerzési eljárásba, azaz doktorjelöltté válik. A fokozatszerzési eljárás megindításának kérelmét legkésőbb a szervezett képzés megkezdését követő hatodik év végéig be kell benyújtani a Doktori Tanácshoz a DI és a témavezető támogatásával. Nem utasíthatja el a jelentkezését a felsőoktatási intézmény annak, aki sikeresen befejezte a doktori képzést.

A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, jelentkezéssel indul meg.

Ha a doktorandusz a képzési időn belül megkezdi a fokozatszerzési eljárást, akkor a hallgatói jogviszonya mellett egyidejűleg doktorjelölt is.

A fokozatszerzési folyamatból való kizárás, illetve elindítási kérelem jóváhagyásáról a rendelkezésére álló dokumentumok (kutatási beszámolók, dolgozatok stb.) és a témavezető véleménye alapján – mérlegelve a jelölt kutatói alkalmasságát és felkészültségét – első fokon az illetékes doktori iskola tanácsa foglal állást. A végső döntés a EDT hatáskörébe esik.

A fokozatszerzési folyamat kezdetének hivatalos időpontja a kérelem Doktori Tanács által történő elfogadásának időpontja. A fokozatszerzési folyamatba kerülést követően a jelöltnek két éven belül be kell nyújtania a doktori értekezését. Az eljárást a fokozatszerzés megindításától kezdődően három év elteltével be kell fejezni.

Amennyiben a jelölt a fokozatszerzésre irányuló eljárásban foglalt feladatait kérelmének elfogadásától számított három éven belül nem teljesíti, az eljárást meg kell szüntetni.

Sikertelen fokozatszerzési eljárás után új eljárás (az új eljárás szabályai szerint) leghamarabb két év elteltével, ugyanabban a programban legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. 

A doktorjelölt jogaira és kötelezettségeire – ha jogszabály másként nem rendelkezik – egyebekben a hallgatói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 
 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.