November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

A BCE Szenátusa által 2019.03.26-án elfogadott új publikációs szabályzata

 

A Budapesti Corvinus Egyetem 2019. 03. 26-ig érvényes publikációs szabályzata:

Tudományos publikációs tevékenység meghatározása

a)    Tudományos publikáció tudományos folyóiratban vagy könyvben megjelent írásos munkák lehetnek. Befogadásra váró A-C kategóriás folyóiratcikkekből egyet figyelembe lehet venni, ha a jelölt hivatalos, aláírt befogadó nyilatkozatot mellékel.

b)    Szakmai tudományos folyóirat alatt olyan kiadványt kell érteni, amelynek van szerkesztőbizottsága, a dolgozatokat lektorálják, s magyar nyelvű folyóirat esetén van idegen nyelvű összefoglalója.

c)    A folyóirat lehet nyomtatott, elektronikus, illetve CD-n megjelentetett, de e két utóbbi esetben is rendelkeznie kell az előzőekben leírt kritériumokkal.

d)    Egy könyv akkor tekinthető tudományosnak, ha tartalmaz új tudományos eredményeket, illetve szintetizáló jelleggel, új szemlélettel foglal össze valamely szakterületet.

e)    Egy szakkönyv (vagy könyvrészlet) tudományos teljesítményként való elfogadásáról a DI tanácsa dönt. Alapfeltétel: a könyv lektorált legyen, és hivatalosan terjesztésre kerüljön. A nem tudományos könyvek az egyéb teljesítmények kategóriába tartoznak.

 

Egyéb szakmai teljesítmények egyedileg bírálandók el, s pontértékéről a DI tanácsa dönt.

Figyelembe vehető eredmények:

a)       reproduktív könyv, jegyzet vagy könyvrészlet;

b)       hazai és nemzetközi konferencián való részvétel előadással vagy poszterrel, ha legalább absztrakt megjelenik róla (írásos dokumentum és igazolt részvétel esetén);

c)       szakmai tanulmány;

d)       szakmai alkotás (például információs rendszer, modell-, illetve szoftverfejlesztés);

e)       tananyagfejlesztéshez való, dokumentált hozzájárulás.

 

A szakmai teljesítmények értékelése.

A jelölt publikációnak pontértéke – mind az abszolutórium, mind a doktori fokozat megszerzése esetén – az alábbiak szerint határozandó meg.

a) A folyóiratcikkek pontértéke:

Folyóiratcikkek

Idegen nyelvű

Magyar nyelvű

1) Az MTA szakmailag illetékes doktori bizottsága listáján

A kategóriá

20

10

B kategóriájú

16

8

C kategóriájú

12

6

D kategóriájú folyóiratban

8

4

2) más, a DI és a TTDT által elfogadt, ISSN számmal ellátott tudományos folyóiratban*

6

3

                 * Más Doktori Iskola által A, B, és C kategóriába sorolt folyóiratot a DI-k kölcsönösen elfogadnak.

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola beszámítja továbbá a német gazdaságinformatikai és információmenedzsment akadémiai folyóiratlistán (Teilranking Wirtschaftsinformatik & Informationsmanagement) szereplő folyóiratokat.

b) ISBN számmal ellátott, jelentős mértékben új tudományos eredményeket közlő szakkönyvek és könyvfejezetek, illetve ISBN szám mellett szerkesztőbizottságot is feltüntető lektorált konferenciakötetekben megjelent tanulmányok pontértéke:

 

Szakkönyvek és könyvfejezetek

Idegen nyelvű

Magyar nyelvű

1)   Teljes, legalább 5 ív terjedelmű tudományos könyv: ívenként és egy könyvért maximum

2)    Könyvfejezetek

4-8/ív,

max 40

2-4/ív,

max 25

3) Lektorált konferenciakötetben (ISBN és szerk. biz.) megjelent tanulmányok

4-12/ív ill.

4-12/db

4-12/ív ill.

4-12/db

                 1 ív = bruttó 40 000 karakter

                      A megjelenés helyétől és a publikáció rangjától függően adható nagyobb vagy kisebb pontérték.

 

c) Egyéb teljesítményekért (tankönyv, jegyzet, nem lektorált konferencia kiadványban megjelent előadás, poszter, tanulmány) összesen magyar nyelvűek esetén legfeljebb 10, idegen nyelvűek esetén legfeljebb 20 pont adható.

 

d) Társszerzős publikációk esetén az egy szerzőre jutó pontok megállapításához szintén az MTA      pontozási rendjét fogadjuk el:

 

2 szerző esetén

75% x pontszám

3 szerző esetén

60% x pontszám

4 vagy több szerző esetén

30% x pontszám

 

A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges minimális publikációs pontok  a felvételkor hatályos Egyetemi Doktori Szabályzat alapján számítandók.

Utolsó frissítés: 2019.04.23.