November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

FELVÉTELI VIZSGA

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola felvételi vizsgája (szóbeli meghallgatás) 2019. júniusban lesz.

 

 A felvételi eljárás

A doktori iskola évente közzé teszi tájékoztatóját, amelyben meghirdeti:

  • a doktori iskola tanrendjét,
  • alprogramjait és azok vezetőit,
  • témavezetőket és a főbb ajánlott témákat,
  • a szervezett képzésen alapuló fokozatszerzési folyamat rendjét,
  • a jelentkezés feltételeit és határidőit,
  • a felvételi vizsga tárgyait és a felvételi döntés szempontjait.

A jelentkezés feltételei

A Doktori Iskolába felvételt nyerhetnek mindazok, akik:

a) legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mester (MA vagy MSc,) programban megszerzett diplomával rendelkeznek, és legalább 300 kreditet teljesítettek egyetemi vagy kétlépcsős, alap+mesterszakos képzésben. Az oklevél megszerzését követő három év elteltével a „jó” minősítés követelménye alól mentesség adható elegendő kutatási és szakmai teljesítmény igazolása mellett;

b) legalább egy idegen nyelvből középfokú „B2” típusú, komplex vagy annál magasabb állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgával rendelkeznek (az EDSZ által meghatározott nyelvek valamelyikéből). Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik angol nyelvű középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, abban az esetben a szóbeli felvételi során a bizottság ellenőrzi az angoltudását;
c)    szakmai és tudományos felkészültségüket a DI megfelelőnek ítéli."

Felvételi vizsga

A jelentkezőknek egy rövid, előzetes kutatási tervet, illetve erre alapozva egy esszét kell beadniuk, és szóbeli meghallgatáson vesznek részt.

A szóbeli meghallgatás a jelentkezők tudományos elhivatottságának, szakmai eredményeinek, kutatási elképzeléseinek ellenőrzésére hivatott. A szóbeli meghallgatást a felvételi bizottság végzi, de azon kívánságra a potenciális fogadó tanszék képviselője is jelen lehet. Vizsga jellegű kérdések a szóbeli vizsgán  nem várhatóak.

A szóbeli vizsgát  június hónapban tartjuk. Azok, akik angol nyelvből nem rendelkeznek minimum középfokú állami nyelvvizsgával, a szóbeli felvételi során nyelvi meghallgatáson vesznek részt, s ezt a felvételi jelentkezési anyagban jelezni kell. A szakirodalom feldolgozásához, valamint a kommunikációhoz szükséges angol nyelvtudás megléte a felvétel feltétele.

A bizottság kialakítja a jelentkezők komplex értékelését tükröző pont­számát, összesíti az eredményeket. Az így kialakult 100 pontos skálán rangsorolja a jelölteket, és a rangsor alapján javaslatot tesz a felvettek személyére és az iskola rendelkezésére álló ösztöndíjak odaítélésére.  

A felvételi döntést a felvételi bizottság javaslata alapján a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá, szigorúan a kialakult pontszámok rangsora alapján. A felvételi döntés elleni fellebbezésre csak a Ph.D. szabályzatban, illetve az itt megfogalmazott felvételi szabályoktól való eltérés esetén van lehetőség az Egyetemi Doktori Tanácshoz. A Doktori Iskolába évente 8-15 fő felvételét tervezzük.

 

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola aktuális témakiírásai

A jelentkezésről:

Jelentkezési időszak: 2019. április 15-május 10. 12:00.

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat a szükséges mellékletekkel együtt az Egyetemi Doktori Irodán adják le:

 

A következő számlaszámra kell utalni az összeget: Budapesti Corvinus Egyetem 10032000-0028285700000000. A megjegyzés rovatba kérjük beírni a Doktori Iroda témaszámát:A5SZ01200K, a pályázó nevét és lakcímét.

A tandíjak a 2019/20-as tanévre az alábbiak szerint alakulnak a 2019-ben felvett hallgatók számára:

 

 

320 000 Ft

Magyar nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT)

660 000 Ft 320 000 Ft-os (normál tandíj + 340 000 Ft-os nyelvi hozzájárulás

Angol nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT)

 3 200 EUR

Harmadik országok állampolgárai

 

 

Utolsó frissítés: 2019.04.26.