Február - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 23 24 25 26
27 28  

A Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusát érintő intézményi változások folyamatáról szóló tájékoztatók


Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Az alábbiakban a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusát érintő intézményi változások folyamatáról szóló, aktuális és korábbi tájékoztatókat tekinthetik meg időrendben.

 

2015. november 24. - Feladat- és ütemterv SZIE SZMR és egyéb, BCI integrációt érintő szabályzatok módosítására

 

A SZIE SZMR és egyéb, BCI integrációt érintő szabályzatok módosítására vonatkozó ütemterv IDE kattintva érhető el.

 

 

 

 2015. november 11. - Emlékeztető a Budapesti Corvinus Egyetem (Budai Campus) és a Szent István Egyetem közötti egyeztető megbeszélésről

 

Időpontja: 2015. november 11., 9 óra

Helye: SZIE Gödöllő, I. emeleti rektori tanácsterem

Jelen vannak:

BCE részéről

Dr. Palkovics László egyetemi tanár, tanszékvezető (Kertészettudományi Kar)

Dr. Illyés Zsuzsanna egyetemi docens, tanszékvezető (Tájépítészeti- és Településtervezési Kar)

Dr. Felföldi József egyetemi tanár (Élelmiszertudományi Kar)

Dr. Honfi Péter egyetemi docens, gazdasági dékán-helyettes, mb. kampusz igazgató (Kertészettudományi Kar)

Dr. Lakner Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető (Élelmiszertudományi Kar)

Dr. Végvári György egyetemi tanár, tanszékvezető (Kertészettudományi Kar)

SZIE részéről

Dr. Tőzsér János rektor

Magyar Ferenc mb. főigazgató (Stratégia és Koordinációs Főigazgatóság)

Biró Terézia gazdálkodási igazgató (Kancellári Hivatal)

Dr. Molnár Péter főosztályvezető (Igazgatási és Koordinációs Főosztály)

Dr. Pataj Ildikó irodavezető (Jogi Iroda)

Kovács Viktória főosztályvezető (Humánpolitikai Főosztály)

Dr. Battay Márton jogtanácsos (Jogi Iroda)

Dr. Schwartz Kitti ügyvivő szakértő (Igazgatási és Koordinációs Főosztály)

Lázár Orsolya igazgatásszervező (Stratégiai és Koordinációs Főigazgatóság)

 

Dr. Tőzsér János köszönti a résztvevőket. Elmondja, a mai megbeszélés célja közös szervezeti és működési rend kialakítása. Közös gondolkodással a sikeres jövő érdekében kell cselekedni.

Dr. Palkovics László mindannyiunk érdeke, hogy hosszútávon jól működő egyetem része legyen a budai kampusz. Olyan működési szabályzatot kell létrehozni, amely mindkét fél számára előnyös és működőképes.

Magyar Ferenc Dr. Molnár Péter főosztályvezetőt jelöli a szabályzatok kidolgozásának koordinálására. Tájékoztatja a jelenlévőket az eddig elvégzett feladatokról.

 

Ø  2015. október 22.: az alapító okirat módosításának átfutási ideje 80 nap, ezért fenntartói kérésre megküldésre került az alapító okirat módosítási kérelem és ehhez kapcsolódóan a 2016. január 1-től hatályos organogram. Ebben már szerepel a három csatlakozó budai kar is, változatlan formában.

Ø  2015. november 12.: Kari Tanács, majd a BCE Szenátusa tárgyalja az átadás-átvételi megállapodást

Ø  2015. november 12.: BCE összdolgozói fórum, melyen részt vesz Tőzsér János rektor és Figler Kálmán kancellár

Ø  2015. november 15.: átadás-átvételi megállapodás tervezet elkészítésének határideje

Ø  2015. december 16.: SZIE szenátusi ülés, ESZMR és egyéb vonatkozó szabályzatok tárgyalása

Ø  fenntartó részére státusz jelentés készítése rendszeres időközönként

A januártól hatályos működési elveket az elkövetkező három hétben fogja a munkacsoport közösen meghatározni. A budai kampuszon eddig is jól működő Kampusz Igazgatóság megmaradna, sőt kiegészülne pályázatokkal foglalkozó munkatárssal/munkatársakkal. A kampusz szakmai koordinátori feladatainak ellátására rektor-helyettesi státusz létrehozása is várható, vagy meggondolandó, hogy a jelenleg meglévő három rektor-helyettes között osszák-e el a feladatokat. A napi kampusz működtetéssel kapcsolatos feladatokkal nem lenne célszerű a gödöllői központhoz fordulni.  Az integráció következtében a SZIE szenátusának létszámában és összetételében bekövetkező változások miatt a csatlakozó szervezeti egységek tekintetében szenátor választás szükséges. A SZIE szenátusa jelenleg 23 fővel működik, mely a következők alapján tevődik össze: rektor és kancellár hivatalból tagja, karonként 2 fő, 1 fő nem oktató-kutató közalkalmazotti képviselő, 1 fő doktorandusz önkormányzat, egyetemi hallgatói önkormányzat 5 fő. A terv szerint a budai kampuszról, karonként 2-2 fő kerülne megválasztásra, valamint a létszámnövekedés miatt 1 fő hallgató megválasztása szükséges. Tervek szerint a 2015. december 16-i SZIE Szenátusi ülésére a budai kampusz vezetői meghívást kapnak.  

Dr. Palkovics László kifejezetten örül a pályázati iroda létrehozásának, valamint javasolja, hogy mostantól közös kommunikáció keretében tájékoztassák a kollégákat a fejleményekről.

Dr. Felföldi József épüljenek be olyan garanciák és fékek a szabályzatokba, melyek garantálják a budai kampusz autonómiáját, valamint a kampusz területeinek értékesítése ne történhessen meg a kampusz jóváhagyása nélkül. Kérdésként merül fel, a budai kampusz nem oktató-kutató közalkalmazottak képviselője hogyan kerülhet be a szenátusba, valamint a doktorandusz önkormányzat is képviseltethesse magát. 

Magyar Ferenc a vagyongazdálkodással, szervezeti átalakítással kapcsolatos kérdéseket az Nftv. a megalakuló konzisztórium, illetve a szenátus hatáskörébe utalja.

Dr. Lakner Zoltán át kell gondolni, milyen egyetemet szeretnének 8-10 év múlva, amely képes lesz megfelelni a folyamatosan változó környezetnek. Példaként említi, hogy a SZIE-n már volt általános rektor-helyettesi pozíció, amely jól működött. Érdemes lenne átgondolni, hogy milyen jogszabályi keretek között tudják működtetni.

Magyar Ferenc elmondja, 2015. december 14-ig közös Intézményfejlesztési Tervet kell készíteni, melyben meg kell határozni a jövőképet. Továbbá elmondja, hogy a mai hallgatók főváros központúak, többek közt ezért sem érdeke senkinek, hogy eladják a budai ingatlanokat.

Dr. Molnár Péter az elkövetkező időszak fő feladata a pontos feladatkörök, funkciók meghatározása, kidolgozása lesz. Kérdezi, hogy a pályázati csoporton/irodán kívül szükségesnek látnak-e még valamilyen szervezeti egységet létrehozni. A problémafelvetésekre megoldási javaslatokat is vár. Sarkalatos pont a rektor-helyettes témája. Kéri a budai kampusz részéről kontakt személy kijelölését.

Elsődleges feladat az ESZMR kidolgozása, majd az ügyrend és a TVSZ megalkotása. A budai hallgatók 2016. február 1-től csatlakoznak a SZIE-hez. Átmeneti rendelkezéseket, valamint felmenő rendszerben érvényesülő szabályzásokat kell alkotni. Fontos, szerzett jogot hallgatótól nem lehet elvenni. A szenátorválasztással kapcsolatban elmondja, hogy az átadás-átvételi megállapodás tervezet 4. pontjában rögzítésre került, hogy az integráció következtében a SZIE szenátusának létszámában és összetételében bekövetkező változások miatt a csatlakozó szervezeti egységek tekintetében szükséges szenátorválasztás miatt a SZIE rektora – a BCE-vel együttműködve – megteszi a SZIE SZMR-ben foglalt hatályos szabályozásnak megfelelő szükséges lépéseket.

A januári szenátusi ülésen a budaiaknak képviseltetni kell magukat. Véleménye szerint a hallgatók egymás között zökkenőmentesen el tudják intézni a választásokat mindkét fél érdeksérelme nélkül.

Dr. Palkovics László a BCI részéről a kontakt személy.

Határidők, feladatok:

Ø  2015. november 11.: ütemterv tervezet megküldése véleményezésre, SZIE ESZMR megküldése BCE részére

Ø  2015. november 12.: Budai Campus Igazgatóság ügyrendje, BCE SZMR Budai Campus és annak kari szempontjából releváns részek, BCE egyetemi szintű szabályzatainak a Budai Campust és annak karai szempontjából releváns részek, a Budai Campus karainak hatályos szabályzatainak megküldése SZIE részére

Ø  2015. november 12.: emlékeztető megküldése BCE részére véleményezésre

Ø  2015. november 16.: BCI szabályozási környezetének kialakításával kapcsolatos szakmai anyag - tematikusan összeállítva - megküldése SZIE részére

Ø  2015. november 16.: részletes feladat-, és ütemterv készítése

Ø  2015. december 16.: SZIE szenátusi ülés, ESZMR és egyéb vonatkozó szabályzatok tárgyalása

Dr. Felföldi József a többi BCE kollégával egyetértve javasolja nemzetközi iroda létrehozását is. 

Dr. Honfi Péter óvakodik attól, hogy mindent külön irodának nevezzenek és a vezetők számát túlzottan növeljék. Sok területet nem látnak még tisztán pl. jogi támogatás, közbeszerzés, informatika.

Magyar Ferenc kampusz szinten össze kell gyűjteni a feladatokat, ehhez kell szervezetet és személyeket párosítani. Lesznek feladatok, melyeket központilag fognak megoldani. Kéri az ötleteket, javaslatokat leírni. Ötletként merült fel egy információs pont létrehozása a budai kampuszon, ahová a kollégák kérdésekkel fordulhatnak.

Dr. Lakner Zoltán inkább elektronikus felületen javasolja biztosítani a kérdések feltevését és annak megválaszolását.

Magyar Ferenc tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a SZIE-n működik erre a kozerdek(kukac)szie(pont)hu e-mail cím, amit a kommunikáció kezel.  

 

Dr. Tőzsér János megköszöni a konstruktív részvételt. 

 

 

2015. október 27. - Tájékoztató az egyetemi érdekképviseleti szervekkel folytatott egyeztetésekről

 

 

Emlékeztető

2015. október 27.

A megbeszélésen jelen voltak:

Dr. Pavlik Lívia kancellár

Dr. Skaliczky Andrea, irodavezető (Jogi Iroda)

Dr. Deák Dániel, Közalkalmazotti Tanács (KT)

Dr. Juhász Zsuzsanna, Szakszervezet

Dr. Firtha Ferenc, KT

Dr. Nagy Sándor, Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete (AOKDSZ)

Dr. Hitka Géza, KT

Dr. Fodor Marietta, Fórum

 

1.      Dr. Pavlik Lívia és Dr. Skaliczky Andrea tájékoztatást adott a teljes körű jogutódlásról. Teljes körű jogutódlás esetén egyetlen körülmény változik: a jogutódláskor a munkáltató személye. Az eljárásra a Kjt. 24. §-a alapján, az Mt. VI. fejezete szerinti eljárásrend vonatkozik. A munkáltatónak tájékoztatási kötelezettsége van: a jelenlegi munkáltató a változás bekövetkezését megelőzően legalább 15 nappal, az új munkáltató pedig a jogutódlást követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a munkavállalókat.

A Budapesti Corvinus Egyetem a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének két lépésben kíván eleget tenni:

1)      Elsőként 2015. november 10-ig a munkavállalók számára kiküldésre kerül egy névre szóló levél, amely általános tájékoztatást nyújt a jogutódlásról (1. számú melléklet)

2)      A második lépésben minden munkavállaló névre szólóan megkapja minden, dokumentumokkal alátámasztott adatát a 2015. október 31-i kinevezési okmányában szereplő állapotra vonatkozóan.

−        A levél kiküldési határideje 2015. november 30.

−        Ha bármilyen hiányosság, eltérés áll fenn a kiküldött adatokban, azt haladéktalanul jelezni kell a Humánerőforrás Iroda felé.

−        A levél azokat az információkat fogja tartalmazni, melyek a közalkalmazott személyi anyagában – különösen kinevezési okmányában – szerepelnek.

 

2.      A Budapesti Corvinus Egyetem célja, hogy a központi szervezeti egységek további működésüket a lehető legkisebb mértékű elbocsátással együtt járó létszámleépítéssel folytathassák a feladatok csökkenését követően. Ennek érdekében a BCE tárgyalásokat kezdeményezett a Szent István Egyetemmel, amelynek keretében javaslatot tett arra, hogy a SZIE bizonyos munkakörökben a BCE központi szervezeti egységeinek valamelyikében foglalkoztatott munkavállalóit vegye át.

 

3.      A központi szervezeti egységek átadandó munkavállalóinak kiválasztása az érdekképviseletekkel korábban egyeztetett szempontrendszer szerint történik, illetve történt meg. A kiemelt és figyelembe vett szempontok:

a)      A munkavállaló feladatai a budai karokhoz, budai egyéb szervezeti egységekhez kapcsolódnak.

b)      A munkavállaló korábban közalkalmazotti jogviszonyban állt a SZIE-vel.

c)      A munkavállaló feladatellátása vegyes, vagyis budai és nem budai szervezeti egységekkel kapcsolatos feladatellátást egyaránt magába foglal, és emellett érvényesül, hogy a munkavállaló átadása nem veszélyezteti a kiválással nem érintett egyetemi szervezet további működését és feladatellátását.

A teljes körű jogutódlás a központi szervezeti egységekből átadásra kerülő munkavállalók esetében is érvényesül az alábbi eljárás következtében: a fent említett munkavállalók december 1-i dátummal áthelyezésre kerülnek a Budai Campus Igazgatóság szervezeti egységéhez, és ennek megfelelően január 1-jén a kiválás fordulónapján azon munkajogi állomány munkavállalójaként jelennek meg, amelyekre a teljes körű jogutódlás kiterjed. Minderről a BCE, mint jelenlegi, a SZIE, mint jövőbeni munkáltató előzetesen egyeztet, és a BCE, mint jelenlegi munkáltató folytatja le a tárgyalást a munkavállalóval. Ezen tárgyalások folyamatban vannak, illetve az érintett munkavállalók egy részével már lezajlottak.

 

4.      Háromoldalú egyeztetések folynak a Magyar Államkincstár, a SZIE és a BCE között a KIRA rendszerre való átállásról. A BCE szeptemberben állt át az új rendszerre, míg a SZIE csak novemberben fog. A decemberi bérszámfejtés sajátosságairól tájékoztatást adott a Kancellár.

A bérek szempontjából a decemberi bérek elszámolása jelent kulcskérdést: a 2015. decemberi bérszámfejtéshez szükséges nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat még a BCE szolgáltatja, de a bérek már a SZIE kincstári számlájáról kerülnek kiutalásra a munkavállalóknak. November elején megkezdődik a háromoldalú egyeztetetés a BCE, a SZIE és a MÁK között, hogy a decemberi bérfizetés zökkenőmentes legyen.

 

5.      A megbeszélés során az érdekképviselet kifejezte aggodalmát a későbbi státuszváltozások kapcsán.

 

Dr. Skaliczky Andrea tájékoztatást adott, hogy a teljes körű jogutódlás értelmében minden munkavállaló a korábbi munkakörében kerül át a SZIE-re, amibe beleértendő a vezetői megbízás és a kinevezési okmányban szereplő bérezés is. Mivel mind a két munkáltató a Kjt. hatálya alá tartozik, így a január 1-jét követő további munkáltatásra, így annak változtatására is csak a Kjt. keretei között, annak megfelelően van lehetősége az új munkáltatónak.

 

6.      Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a tárgyalások, egyeztetések során is jelen lehessen, és még a döntések meghozatala előtt közvetíthesse a munkavállalók ötleteit, javaslatait, szempontjait. Az érdekképviseletek külön kiemelték, hogy az akadémiai tárgyalásokon a KT és az érdekképviselet is megfigyelőként részt vehessen. Ezzel kapcsolatban a KT budai képviselői kérték, hogy előzetesen kaphassanak tájékoztatást a tárgyalások témaköréről és időpontjáról.

 

A Kancellár kifejtette, hogy az egyetemi testületekben, valamint az érdekképviseletekkel folytatott önálló egyeztetések keretében, továbbá a honlapon elérhető információkkal tud eleget tenni az érdekképviseletek irányában a tájékoztatásnak, továbbá az érdekképviseleteknek ajánlotta, hogy az Integrációs Bizottság budai akadémiai tagjaival hasonló, önálló megbeszélések keretében történjenek információcserék. Továbbá elmondta, hogy a nem akadémiai oldalon napi szintűek a telefonos, email-es egyeztetések a szakterületek szűken vett képviselői között, amelyek elsősorban a feladatátadás részleteit érintik, és főként a jogszabályi megfeleléseket veszik alapul. Ugyanakkor a Kancellár megerősítette, hogy közvetíti a budai campus munkavállalóinak azon igényét, hogy a január 1-jét követő adminisztratív-pénzügyi stb. kérdésekben érintett SZIE vezetés és a Campus adott területekért jelenleg felelős vezetői között minél közelebbi egyeztető megbeszélések jöjjenek létre.

 

7.      A tájékoztatás kapcsán az érdekképviseletek részéről felmerült továbbá egy összdolgozói fórum szervezésének igénye. A Kancellár tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy november közepére tervez az Egyetem egy ilyen jellegű eseményt, amelyre szándékai szerint az SZIE vezetését is meghívja.

 

8.      Felmerült az eddigi érdekképviseletek és a kollektív szerződés kérdése.

 

A kollektív szerződéssel kapcsolatban a budai érdekképviseletek összeállítanak egy listát, kiemelve azon pontokat, amelyeket az átmeneti időszak során is biztosítani szeretnének a munkavállalók számára.

Az érdekképviseleteket érintő kérés, hogy a Közalkalmazotti Tanács tagjainak mandátumát az új munkáltatónál, az új szervezetben történő választásig továbbvihessék.  E két témakörnek a megállapodásban történő rögzítését kívánják az érdekképviseletek kezdeményezni. Erről szóló indítványukat 2015. november 5-ig eljuttatják a Kancellár Asszony és a Jogi Iroda vezetője felé.

 

9.      Dr. Firtha Ferenc tájékoztatást adott arról, hogy a korábban kérelmezett és a Kancellár által engedélyezett lakáshitelekre a budai oldalról végül nem mutatkozott valós igény.

 

 

Budapest, 2015. október 30.


I. számú melléklet: Munkáltatói tájékoztató I.

 

 

 

2015. október 28. - Tájékoztató a BCE és a SZIE vezetői között lefolytatott megbeszélésről és megállapodásról a párhuzamos képzések tárgykörében

 

A tárgyalás résztvevői:

Dr. Tőzsér János rektor, SZIE

Dr. Tóth Tamás rektorhelyettes, SZIE

Magyar Ferenc stratégiai főigazgató, SZIE

Dr. Fekete Rita mb. főosztályvezető, SZIE,

valamint

Dr. Szántó Zoltán rektorhelyettes, BCE

Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár, rektori biztos, BCE

 

A két intézmény képviselői kiemelték a megállapodás sürgető szükségességét, majd a SZIE és a BCE vezetői ismertették javaslatukat a 2016 évi általános felvételi eljárásban meghirdetni szándékozott párhuzamos szakokra vonatkozóan.

A felek megvitatták a két intézmény javaslatait a lehetséges megoldásokról, szem előtt tartva a fenntartó szándékait a párhuzamosságok csökkentésére vonatkozóan, valamint a 2016. január elsejétől a budai karokkal bővülő SZIE intézményi érdekeit a hallgatólétszám megtartásában. Kölcsönös engedményekkel az alábbi kompromisszumos megállapodás született a párhuzamos szakok csökkentésének szándékával:

 • A 2016. évi általános felvételi eljárásban a SZIE gödöllői képzési helyen nem hirdeti meg a kertészmérnök alapképzést, valamit az informatikus és szakigazgatási agrármérnök képzést.
 • A BCE nem hirdeti meg a környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzést, valamint a mezőgazdasági biotechnológus mesterképzést magyar nyelven.

A doktori képzésekben a BCE által átadott keretszámok nem változnak, a doktori iskolák és az ott felvett hallgatók teljes körű jogutódlással kerülnek át a SZIE keretei közé és folytatják munkájukat.

 

Budapest, 2015. október 28.  

Hrotkó Károly rektori biztos

 

 

2015. október 14. - Emlékeztető a Budai Campus Karai kiválásával kapcsolatban a munkavállalói érdekképviseletek képviselővel történt vezetői egyeztetésről

 

Hely, Idő: Főépület, Rektori Iroda, 2015. október 14.

Jelen vannak:

•            Juhász Zsuzsanna a Szakszervezet képviseletében

•            Deák Dániel a Közalkalmazotti Tanács képviseletében

•            Pavlik Lívia kancellár

•            Rostoványi Zsolt rektor

•            Czinderi Gábor kancellár helyettes

•            Skaliczky Andrea jogi irodavezető

 

Jelenlévők a megbeszélés során az alábbiakat vitatták meg, illetve az alábbiakban állapodtak meg:

1.         A megbeszélés célja a budai karok kiválásához kapcsolódó munkaerőmozgás várható volumenének, jellegének áttekintése, és az ennek során meghozandó intézkedésekkel kapcsolatos érdekképviseleti álláspontok, vélemények megismerése. A megbeszélésen ennek megfelelően a hallgatói vagy képzési kérdések nem, vagy csak érintőlegesen merültek fel, a munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekre koncentráltak a jelenlévők.

 

2.         A megbeszélés első szakaszában a kancellár tájékoztatta az érdekképviseletek képviselőit arról, hogy a jogszabály szerint teljes jogutódlás következik be, vagyis a budai szervezeti egységek munkajogi állományába tartozó munkavállalók jogviszonya folytonos lesz. Ezt követően a kancellár rátért a központi gazdasági, igazgatási, informatikai területen foglalkoztatottak körét érintő várható változások bemutatására. Kiemelte, hogy az egyetemi vezetés a kiválás következtében a Budapesti Corvinus Egyetemen a központi szervezeti egységeknél jelentkező feladatcsökkenés miatt felszabaduló munkaerő tekintetében egyeztetéseket folytat a Szent István Egyetemmel (SZIE). Az egyeztetések célja, hogy a BCE munkavállalók esetében a BCE-nél megjelenő feladatcsökkenésből adódóan ne kerüljön sor elbocsátásra, és a SZIE számára megjelenő többletfeladatok ellátása érdekében a jogviszonyuk folytonossága mellett továbbra is jogviszonyban maradjanak a „veszélyeztetett” kollégák. A SZIE kinyilvánított szándéka, hogy a Budai Campus feladatnövekedését a BCE felszabaduló kapacitásaival kívánja elsősorban biztosítani. Az eddigi tárgyalások alapján várhatóan a központi szervezeti egységek körében foglalkoztatott, várhatóan felszabaduló humán erőforrás állomány a jelenlegi tevékenységi körét tudja folytatni változatlan bérek és megszakítás nélküli jogviszony mellett.

 

Az eddigi megbeszélések alapján az egyetem vezetése úgy látja, hogy a fentiek szerint átadni tervezett – jelenleg központi egységeknél dolgozó - kollégák várhatóan csak részben fedik le a SZIE szervezetébe illeszkedő Budai Campus területén a jövőben ellátandó – jellemzően működtetési és támogató – feladatokat.

 

Az átadás során érintett munkavállalók kiválasztása során az egyetemi vezetés előre meghatározott és egyeztetett alapelvek mentén kívánja meghozni az egyes személyi döntéseket, és ezeket az alapelveket az érdekképviseletekkel egyezteti ill. várja az erre vonatkozó javaslatokat.  Az egyeztetésen példa jelleggel az alábbi alapelvek kerültek megemlítésre:

•   Olyan kollégák kerülnének kiválasztásra, akiknek a jelenlegi munkája, vagy korábbi tevékenysége alapján van kötődése, kapcsolata a campussal

•   A megosztott munkakörben foglalkoztatottak közül jellemzően azokat kívánja a BCE a SZIE számára átadni, akiknek feladatai a megmaradó állományban eloszthatók, így a BCE-n nem keletkeznek ellátatlan feladatok és működési zavarok.

Az egyeztetésen a kancellár kérte az érdekképviseleti szerveket, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat a szempontrendszerre. Az érdekképviseletek kérése az volt, hogy a kancellária jobban látja a kérdés minden aspektusát, így tegyen javaslatot a szempontrendszerre, amelyet az érdekképviseletek rövid határidőn belül véleményeznek és jelzik, hogy számukra elfogadhatóak-e a BCE minden munkavállalója – az átadásra kerülő és a BCE állományában maradó – érdekeinek egyidejű figyelembevétele mellett.  A kiválasztás szempontjai a jelen emlékeztető mellékleteként kerülnek majd csatolásra, amelyre a mostani egyeztetést követő további egyeztetések alapján 2015.október 22. napjáig van lehetőségük az érdekképviseleteknek megküldeni.

Az időbeliség annyiban lényeges kérdés, hogy a SZIE várja az átadni tervezett munkavállalók munkakörének és személyének a meghatározását, mert ennek alapján tudnak a be nem töltött feladatokra pályázatokat kiírni. Ez az igény is azt támasztja alá, hogy az érintett munkatársak további foglalkoztatása megoldottnak tekinthető.

Az érintett kollégák 2015. december 1-el a munkakörüknek megfelelő budai szervezeti egységekhez kerülnek át belső áthelyezéssel, amely eljárás biztosítja, hogy a kiválásos beolvadás során ezen munkavállalókra is kiterjed a teljeskörű jogutódlás, vagyis a munkaviszonyuk folytonos lesz.

Jelenlévők egyetértettek abban, hogy az egyeztetés legfontosabb célja, hogy a kiválás miatt a központi szervezeti egységeknél jelentkező feladatcsökkenés a munkavállalók szempontjából a legkedvezőbb módon kerüljön kezelésre, és a kollégák számára a váltás ne okozzon munkaviszony megszűnést és vele együtt egzisztenciális problémákat.

 

3.         Az érdekképviseletek részéről a fentiekkel kapcsolatban kérdésként fogalmazódott meg, hogy az előző pontban érintett kollégák esetében a munkavégzés helye mi lesz? - A BCE vezetése által ismert álláspont szerint az érintett munkatársak által ellátandó feladatok mindegyike olyan támogató funkció, amelyet a SZIE a Budai Campuson kíván elhelyezni, így az érintett kollégáknak a munkavégzés helye a Budai Campus területe lesz.

 

4.         A Közalkalmazotti Tanács képviselője elismerését fejezte ki a vezetés részéről kifejtett munkáról, majd szóvá tette azt, hogy szükséges az érintett hallgatók és oktatók megfelelő tájékoztatása. Szerinte ennek hiánya okozhatta azt, hogy bizalmi válság alakult ki. Erre tekintettel a budai karon fórum alakult az egyetemért, amely igényt tart arra, hogy érdemben nyomon követhesse a tárgyalásokat. Szó került arról, hogy a KT az integrációs bizottság munkájának megkezdését megelőzően kérte a rektor urat arra, hogy tartson tájékoztatót, mintegy demokratikus felhatalmazást kérve és kapva a tárgyalások lefolytatásához. Felvetések alátámasztására felolvasta a hozzá beérkezett e-mailek kérdéseit, megjegyzéseit, amely szerint, kifogásolják az integrációs bizottság összetételét, és megkérdőjelezik, hogy megfelelően képviseli a Budai Campus érdekeit. A fórum képviselői úgy látják, hogy a dolgozók, hallgatók bizonytalansága, nem tudják, mi lesz velünk január 1-én, mivel Budán semmit sem tudnak a tárgyalásokról.

Annak érdekében, hogy az egyetemi közvélemény – a honlapon található tájékoztatás mellett – közvetlenül is értesüljön a folyamat előrehaladásáról, az egyetemi vezetés a fórum megjelölt képviselője részére igény esetén lehetőséget biztosít a megbeszéléseken megfigyelőként való részvételre, amennyiben az nem akadályozza a megbeszélés szakmai előrehaladását.

 

5.         A felvetésekre különösen arra, hogy az egyetemi kollégák nyugtalanok és több információt szeretnének kapni az átadási folyamatról az egyetem vezetői válaszaikban az alábbiakra tértek ki:

•   A tárgyalási folyamat rendkívül feszített és értelemszerűen a kérdések megfogalmazása sokkal gyorsabb, mint a megoldás kimunkálása, vagyis a megoldások jogszabályoknak megfelelő kialakításához idő kell. Információt nyújtani, kizárólag megalapozott álláspontokról lehet, vagyis a folyamat alakulásának ütemében van mód a hiteltérdemlő informálásra. A tárgyalások lebonyolításában az egyetem minden érintett kollégája nem tud részt venni folyamatában, ezért jött létre egy bizottság, amelynek meghatározó többsége a budai campuson dolgozó kollégák köréből kerül ki. Úgy gondoljuk, hogy a kollégák megfelelően képviselik a campus érdekeit, és ehhez a szükséges bizalmat is megkapják kollégáiktól.

•   A bizottság tagjai munkacsoportokban végzik a munkát és annak eredményeiről folyamatosan tájékoztatják egyrészt egymást a bizottságon belül az összehangolt előrehaladás érdekében, és azokon a pontokon, ahol kommunikációra alkalmas kiforrott dokumentumok készíthetőek, ott az egyetemi közvéleményt is. Ennek következtében akár hetente több alkalommal is az egyetem honlapján megjelennek az emlékeztető beszámolók. Itt ebben a témában már sokoldalnyi anyag olvasható, és ez a továbbiakban is bővül, vagyis a nem megfelelő tájékoztatás véleményünk szerint nem megalapozott. Aki végig olvasta a keletkező anyagokat, az láthatja, hogy nincsenek titkok.A folyamatos informálás sok energiát és erőforrást köt le az egyébként is feszített munkavégzést igénylő folyamat során, de az egyetem vezetése véleménye szerint ez nagyon fontos, így a jövőben is folytatja a bizottsági munka eredményeinek a közzétételét.

•   Az eddigi megbeszélések jelentős része kifejezetten operatív jellegű, azonban pontosan a Campus működésének, a munkavállalók folyamatos munkaviszonyának és bérrel való ellátásának, a hallgatók tanulmányi és vizsgaidőszakának zökkenőmentes biztosítását szolgálják, vagyis ebből a szempontból kritikusan fontos teendőket jelentenek. Mivel a Budai Campus amellett, hogy oktatási egységeket foglal magába a már kiemelt hallgatói tanulmányi ügyintézéssel együtt, egy meglehetősen komplex gazdasági és infrastruktúrális egység is, amelynek átadása egy meglehetősen összetett szabályrendszer mentén halad. Ezekben a kérdésekben éppen emiatt a területeket irányító szakmai vezetők képviselik az egyetemet.

 

6.         Arra körülményre, hogy a budai campuson dolgozó kollégák nagyon sok kérdést vetnek fel az átadással kapcsolatban és fórumot keresnek ezek kifejezésére, pl. a Fórum a Budai Campusért „személyében”. Az egyetemi vezetés válaszaiban az alábbiakra tért ki:

•   A kérdések megfogalmazása mindaddig hasznos, amíg olyan problémát vet fel, amely az átadás során felmerülhet és a tárgyalások során jelentőséggel bír, és ezzel segíti, kiegészíti a folyamatban részt vevő kollégák munkáját. A legutóbbi ilyen jellegű listában a 110 kérdésből három vagy négy olyan volt, amelyről korábban nem volt egyeztetés a két intézmény között – ld. a nyilvánossá tett előrehaladási jelentést – így e tekintetben hasznosnak mondható a Fórum által készített kérdés csomag. 

•   A kérdések megfogalmazása azonban bajt is okozhat, ha azok valójában kérdésnek álcázott érzelmekkel átszőtt olyan megnyilvánulások, amelyek egyes esetekben még dehonesztálóak is. Ezek nem az együttműködés erősítését, hanem éppen annak nehezítését érik el. A budai karok átkerülésére vonatkozó döntés megszületett, be is következik, így most azon kell(ene) dolgozni, hogy a lehető legjobb pozíciókat érjék el a karok. Ezt azonban nem segítik az olyan mondatok, amelyek a kiválás tényével vitatkozó módon, érzelmi túlfűtöttség mellett kerülnek megfogalmazásra.

•   A fentiekkel kapcsolatban az egyetem vezetése kéri, hogy az érdekképviseletek vállaljanak olyan moderáló szerepet, amely biztosítja, hogy a megfogalmazott vélemények lehetőség szerint olyan formákban nyilvánuljanak meg, amely segíti és nem hátráltatja a kiválási folyamat budai karok számára előnyös lebonyolítását. Ennek kapcsán figyelembe kell venni, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem jogi értelemben nem tud nyomást gyakorolnia a SZIE-re azzal kapcsolatban, hogy 2016. január 1-től milyen viszonyok között él majd tovább a három kar. A nyomásgyakorlás helyett az érdemi tárgyalások lehet az egyetlen terep, ahol ilyen kérdésekben pozitív válaszokat kaphatunk a SZIE-től, de ehhez nyugodt és európai hangvételű viták és egyeztetések szükségesek.

       

7.         Az érdekképviseletek képviselői kérdést fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy miért kellett az Integrációs Bizottság tagjainak titoktartási nyilatkozatot aláírniuk. Az egyetemi vezetés válaszában rögzítette, hogy erre az intézkedésre a kiválási döntést megelőző, az egyetem belső szabályait figyelmen kívül hagyó sajtóaktivitás megszüntetése érdekében került sor. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy ez az aktivitás a két egyetem együttműködésének sokat ártott, és a párbeszédre még meglévő hajlandóság megőrzése érdekében volt szükség erre a lépésre. A nyilatkozat ugyanakkor nem jelent titkolózást, mivel a korábban is leírtak szerint a tárgyalási folyamat eseményeiről folyamatos tájékoztatást kapnak az egyetemi polgárok, az teljes egészében dokumentált az emlékeztetőkben, amelyek összefoglalása a 2015. október 9-dikével elkészült Előrehaladási jelentésben az egyetem honlapján megtalálható. 

 

8.         Az érdekképviseletek képviselői kérdést fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy az Integrációs Bizottság egyik tagja Palkovics László, a rektor-helyettesi megbízása megszűnését követően miként kaphatott helyet az Integrációs Bizottságban. Az egyetem vezetése válasza szerint a kolléga rektor-helyettesi megbízása visszavonására a Budai Karokat érintő döntést megelőző időszakban végzett tevékenysége kapcsán került sor. Ugyanakkor a döntést követően az egyetemi vezetés a rektori megbízott részére széleskörű felhatalmazást adott a bizottsági tagok kiválasztására, és a rektori biztos minden bizonnyal annak alapján választott, hogy kikkel látja eredményesen lebonyolíthatónak az átadást. Palkovics László tehát szakmai kvalitásai és szakmai elfogadottsága alapján került a bizottságba a rektori biztos választása alapján,  és ez semmiféle logikai kapcsolatban nincsen a rektorhelyettesi megbízása korábbi visszavonásával, amit az is mutat, hogy a rektor jóváhagyta a rektori biztos ezen választását is.

 

9.         Az érdekképviseletek képviselői kérdést fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy miért maradt el az október 14. délutánra tervezett egyeztetés. Az egyetemi vezetés válaszában az előzőekre is visszautalva azt a véleményét osztotta meg, mely szerint vélhetően az előzetesen eljutatott kérdésekre a SZIE egyszerűen még nem készült el az érdemi válaszokkal, ami a feltett kérdések jellegéből adódóan érthető is, hiszen nagyon összetett és nehéz feladat előtt áll a SZIE, amikor egy új SZMR és ügyrendek sorozatát kell kialakítania a hatékony működés érdekében. Mindennek elősegítése érdekében a SZIE vezetésének kérésére 2015. október 12-én a BCE a Budai Campus Szmr-jét, ügyrendjét és a kari SZMR-eket – lévén ezek nyilvános információk – a SZIE rendelkezésére bocsátotta tájékozódás céljából. A SZIE időt kért az elhalasztott megbeszélés későbbi lebonyolításáig.

 

10.     A Közalkalmazotti Tanács képviselőjének kérédésére, hogy az akadémiai kérdések körében hogy haladnak az integrációs egyeztetések az egyetemi vezetés kifejtette, hogy a,az akadémiai oldal, azaz a bizottság budai tagjai, illetve a kijelölt szakfelelősök, valamint a doktori iskolák kijelölt képviselője folytatnak tárgyalásokat, amelybe minden bizonnyal az előkészítések során a tanszékek oktatói és kutatói is bevonásra kerülnek. Az átadó Corvinus Egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy megismertesse a SZIÉ-vel a Budai Campus BCE-n belüli jelenlegi működését, szabályozottsági és gazdálkodási, költségvetési környezetét, a döntéshozatali fórumokba, szervezetekbe való delegálás rendjét. Elsődleges szempont, hogy a képzés és a működés folyamatossága zavartalan legyen a kiválás-beolvadás során, valamint az, hogy az abban érintett személyek jogfolytonos alkalmazása és képzése is biztosított legyen.

 

Az érdekképviseletek a válaszokat meghallgatták, érdemben elfogadták a kapott válaszokat, és egyben felhívták az egyetem vezetésének a figyelmét arra, hogy a munkavállalói nyugtalanság eloszlatására fordítsa a lehető legnagyobb figyelmet. A Közalkalmazotti Tanács elnöke közvetítői szolgálatait ajánlott fel az egyetemi vezetés és a budai fórum között, amit az egyetemi vezetés nyugtázott.

 

A fentieket követően a jelenlévők a megbeszélést lezárták.

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Deák Dániel és Czinderi Gábor 

Az emlékeztető jóváhagyása:    Az emlékeztetőt a résztvevők elektronikus úton, emailben hagyták jóvá.

 

 

 

2015. október 12. -Előrehaladási jelentés a Budai Campus Karainak Szent István Egyetemhez történő csatlakozási folyamatárólA Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusa Karainak a Szent István Egyetemhez történő csatlakozási folyamatáról szóló előrehaladási jelentés IDE kattintva tekinthető meg.


A fenntartó döntése alapján a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusa Karai (Élelmiszertudományi Kar, Kertészettudományi Kar, valamint Tájépítészeti és Településtervezési Kar) Szent István Egyetemhez történő, 2016. január 1-i csatlakozása előkészítése érdekében a Fenntartó (Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Államtitkársága) 2015. szeptember 22-én projektindító megbeszélést tartott, amelynek során előírta az alábbiakat:

- A két intézmény közötti átadás-átvételről szóló megállapodást 2015. november 15-ig ki kell alakítani. Ebben rögzíteni kell az átadás-átvétel teljes folyamatának ütemezését és feladatmegosztását.

- 2015. október 9-ig meg kell kezdeni az operatív egyeztetéseket és közös előrehaladási jelentésben kell beszámolni a Fenntartó felé az addigi állapotról.
A két intézmény közös jelentés elkészítésében állapodott meg, ennek eredményeképpen készült el jelen dokumentum, mint az eddig lezajlott folyamatok és az elkövetkező időszakra eddig számba vett lépések összegzése.


Budapest, 2015. október 9.2015. október 9. - Összefoglaló az egyeztetési folyamat előrehaladásáról

 

 

Az elmúlt héten is folytatódtak az egyeztető tárgyalások a Budapesti Corvinus Egyetem és a Szent István Egyetem között.

Az elmúlt közel három hét tárgyalásainak az eredményeit egy „Előrehaladási jelentés” foglalja össze, amelynek elkészítési határidejeként az EMMI 2015. október 9-dikét jelölte meg. A dokumentumot a két fél közösen elkészítette, amelyben sok kérdés tekintetében döntésre jutottak a felek, azonban maradtak olyan nyitott kérdések, amelyeknek a megoldására még további tárgyalásokra van szükség, és a fenntartó, valamint egyéb külső szervezetek állásfoglalása, véleménye alapján lehet a végső megoldásokat meghatározni. A tárgyalások folyamatáról az elmúlt hetekben tájékoztatást adtunk az egyetemi polgárok számára.

Az eddigi egyeztetések a legfontosabb akadémiai kérdéseket érintették, valamint elsősorban a humánerőforrás, a pénzügy, a számvitel, a pályázati tevékenység adminisztratív területeire, valamint az üzemeltetés és az informatika kérdéskörére fókuszáltak, hogy a budai campus működése folyamatos tudjon maradni a kiválást követő időszakban.

Az Előrehaladási jelentés a 2015. október 19-dikei Szenátus Előkészítő Testületi ülés, majd a november 2-dikai Szenátus ülés napirendjét képezi, amelynek során a jelentés részleteibe tekinthetnek be a testületek tagjai.

A szervezeti kérdésekre, a SZIE döntéshozó testületeiben való részvétel módjára, a költségvetést és a tervezést érintő kérdésekre a jövő héten kezdődő tárgyalások nyitnak lehetőséget.

A két intézmény között végbemenő átalakulásról szóló megállapodást 2015. november 25-dikéig szükséges elkészíteni, és ezt követően a dokumentumban lefektetett elvek mentén szükséges az év hátralévő részében és természetesen a jövő év elején megvalósítani a kiválást és a három budai kar és a kapcsolódó budai szervezeti egységek SZIE-be való beolvadását.

 

 

2015. október 2.  -   Státusz Riport nem akadémiai kérdések témájában

 

Tanulmányi és Hallgatói ügyek


Egyetemünk képviselői 2015. szeptember 28-án az

·         Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI),

·         Oktatási Hivatal (OH),

·         Szent István Egyetem (SZIE),

·         SDA Zrt (a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer fejlesztője) és

·         Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) többoldalú egyeztető megbeszélésén vettek részt.

 

A megbeszélés célja az Élelmiszertudományi Kar (BCE-ÉTK) , a Kertészettudományi Kar (BCE-KERTK) és a Tájépítészeti és Településtervezési Kar (BCE-TÁJK) kiválása okán

 • a felsőoktatási információs rendszerrel (FIR),
 • a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerrel, valamint
 • a 2016. évi felsőoktatási felvételi eljárásokkal (keresztféléves, általános, pótfelvételi)

kapcsolatosan felmerülő feladatok, kérdések egyeztetése volt.

 

Egyetemünk részéről az érintett területek képviseletében - a terület vezetőivel folytatott előzetes egyeztetést követően az - alábbi kollégák vettek részt a megbeszélésen:

 

Budai Campus képviseletében

·         Zámboriné Dr. Németh Éva professzor asszony

·         Szalai Ferenc tanulmányi és kommunikációs koordinátor

 Adminisztratív Igazgatóság részéről:

·         dr. Bathó Gábor mb. igazgatóhelyettes

 Kancellária - Gazdasági Igazgatóság részéről

·         Szabóné Bényei Éva gazdasági igazgatóhelyettes

 Kancellária - Műszaki és Informatikai Igazgatóság - Informatikai Szolgáltató Központ részéről

·         Mák Tamás rendszergazda

 Kancellária  - Jogi Iroda részéről

·         dr. Skaliczky Andrea, jogi irodavezető

Központi Tanulmányi Igazgatóság részéről

·         Szabó Katalin Zsuzsanna tanulmányi igazgató,

·         Grőbl Mihály NEPTUN koordinátor

 

Az egyezető megbeszélés legfontosabb eredménye, hogy a Budai Campus Karainak kiválása esetén a jogutódlás teljes körű és a múltat is magában foglalja, vagyis a Szent István Egyetem (SZIE) keretében létrejövő Karok teljes körű jogutódok lesznek, az érintett karok „viszik magukkal” a hallgatóik tanulmányai során nyilvántartott adatokat, keletkezett dokumentumokat is, és a jogutód intézmény biztosítja az adatok, dokumentumok megőrzését és visszakereshetőségét.

 

A hallgatói adatok, dokumentációk tekintetében a 2015/2016. tanév 1. őszi félév zárását követően 2016. február 1-jei hatállyal kerül sor a BCE NEPTUN-jából a SZIE NEPTUN-jába történő adatmigrálásra.

Ez lehetővé teszi, hogy még a BCE NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerében kerüljön sor az őszi félév vizsgáinak lebonyolítására, a félév zárására, majd a végzettek számára a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállítására, az oklevelek, oklevélmellékletek kiállítására.

 A 2016. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban (2016A) meghirdetett képzéseket a Budai Campus Karai határidőben rögzítették, a teljes eljárást a BCE fogja lebonyolítani, de a felvettek már a SZIE NEPTUN-jába fognak bekerülni.

A 2016. évi általános és pótfelvételi eljárásban meghirdetendő képzéseket már a SZIE alatt fogják a Budai Campus Karai rögzíteni, így az új Egyetem alatt fognak a képzések megjeleníteni, de a BCE-ÉTK, BCE-KERTK, BCE-TÁJK karok esetén szerepelni fog a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, hogy a SZIE mely karaként keressék a jelentkezők. A SZIE bonyolítja le a teljes eljárásokat.

A részletek tisztázására az Oktatási Hivatal 2015. október 5-re készít el egy részletes sillabuszt, ami alapján sok kérdésben jóval egyszerűbb és világosabb eljárásrend alakítható ki.

2015. október 6-án (kedd) 14 órakor a BCE, a SZIE és az SDA Zrt. munkatársaival kerül sor a NEPTUN adatmigráció újabb egyeztetésére.

 

 

Gazdálkodási és HR kérdések

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és Szent István Egyetem (SZIE) gazdasági, valamint HR képviselői egyeztető megbeszélést tartottak az átadás-átvételi feladatok területein.

 

A megbeszélés célja:

 • a munkaügyi, személyügyi, bérszámfejtési területtel,
 • a pályázati projektekkel,
 • adózási területtel,
 • követelések, kötelezettségek, szerződések/megrendelések átadásával,
 • a tárgyi eszközök és készletek átadásával, valamint
 • egyéb, a jelenlévők illetékességébe tartozó témákkal

kapcsolatosan felmerülő feladatok, kérdések egyeztetése zajlott.

 

A megbeszélésen a BCE részéről az alábbiak vettek részt:

·         kancellárhelyettes,

·         gazdasági igazgató,

·         gazdasági igazgatóhelyettes,

·         a Gazdasági Igazgatóság irodáinak vezetői,

·         a Budai Campus Gazdasági Irodájának vezetője,

·         adótanácsadó, valamint

·         gazdasági informatikus.

 

A megbeszélésen a SZIE részéről az alábbiak vettek részt:

·         stratégiai főosztályvezető,

·         gazdasági igazgató,

·         humánpolitikai főosztályvezető,

·         bérgazdálkodási osztályvezető,

·         munkaügyi koordinátor,

·         pályázati irodavezető helyettes,

·         informatikus,

·         kontroller.

 

A megbeszélésen első témaként érintettük a munkaügyi területtel kapcsolatos átadás-átvételi kérdéseket. Az egyeztetés során kiemelt hangsúlyt fektettük arra, hogy a munkavállalók tájékoztatásának, valamint a munkavállalók adatainak átadásának milyen módon kell lebonyolódnia ahhoz, hogy 2016. január 1-vel a kollégák jogviszonya folyamatos maradjon, a januári bérszámfejtéshez szükséges adatok a SZIE rendelkezésére álljanak. A decemberi bérszámfejtés és a decemberi bérek utalása, valamint a decemberi bért érintő adó és járulékbevallás elkészítése még a BCE feladata, pénzügyi rendezése a november 15-én megkötésre kerülő megállapodás részeként szabályozandó.

A munkavállalók 2015. évi szja bevallása azonban már a SZIE feladata lesz, valamint a 2016. évhez kapcsolódó adózással összefüggő nyilatkozatokat is a SZIE felé szükséges majd leadni. Mindezen teendőkről a munkavállalóknak részletes tájékoztató anyagok készülnek.

 

Második témaként érintettük a budai campus karait érintő pályázatok, projektek átadás-átvételének kérdéskörét. A pályázatok, projektek esetében négy csoport került elkülönítésre, melynek egyeztetésére szükség van:

-          jelenleg futó, 2016-ra áthúzódó projektek,

-          jelenleg futó, 2015. december 31-ig lejáró projektek,

-          lezárult, de még fenntartási kötelezettséggel terhelt projektek,

-          beadott, de még elbírálás alatt lévő pályázatok.

A felek abban állapodtak meg, hogy 2015. október 27-én szűkebb körben külön egyeztetést tartanak az érintett pályázatok tekintetében. A BCE vállalta, hogy mindeközben felveszi a kapcsolatot a támogatókkal az átadás-átvétel lebonyolításának technikai kérdéseit illetően. A hét folyamán az EMMI pályázatokért felelős miniszteri biztosának, Szigeti Ádám Úrnak kérésére, megküldtük a budai karokhoz kapcsolódó – fenti négy kategória valamelyikébe tartozó – pályázatok főbb adatait az elvi álláspontok közös kialakítása érdekében.

 

Harmadik témaként egyeztetés történt a budai campus tárgyi eszközeinek és készleteinek átadásával kapcsolatban. A BCE 2015. év következő két hónapjában egy tételes leltárt fog készíteni, melyet a leltározás után beérkező változásokkal 2015. december 31-re aktualizálni fog, hogy a fordulónapi vagyoni állapot leltárszerű alátámasztása biztosított legyen. A SZIE jelezte, hogy a leltározásban aktív szerepet szeretne vállalni.

 

További témaként kitértek a résztvevők a 2016-ra áthúzódó követelések, kötelezettségek, szerződések, megrendelések tételes átadására is. Ezzel kapcsolatban a BCE vállalta, hogy igyekszik a 2015-ben beérkezett szállítói számlákat még 2015. év végéig pénzügyileg rendezni, valamint hogy az év hátralévő hónapjaiban, a SZIE-t is jelentősen érintő kötelezettségvállalásokról előzetesen egyeztet a SZIE illetékes kollégáival. Egyeztetésre kerültek a bankszámlákkal, szigorú számadású nyomtatványokkal, pénztárgépekkel, kincstári és üzemanyagkártyákkal, adózási valamint egyéb ügyekkel (pl: könyvelési kérdések) kapcsolatos, mind a BCE, mind a SZIE szempontjából fontos teendők.

 

A szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak és a megbeszélésen meghatározott operatív ügyekben megkezdődött a felek között az együttműködés, amelynek során adatmigrációs tesztek végrehajtására is sor kerül annak érdekében, hogy a munkaügyi adatok átadása zökkenőmentes legyen.

 

Informatikai és telekommunikációs rendszerek átadás-átvétele

Az elmúlt két hét során felvettük a kapcsolatot a SZIE Informatikai Hivatal munkatársaival.

Az előzetes telefonos egyeztetések után, a BCE ISZK részéről megküldésre került egy áttekintő dokumentum, mely ismertette a Budai Campus által használt informatikai és telekommunikációs szolgáltatások műszaki megoldásait, valamint a fontosabb kapacitás adatokat.

Szeptember 30-án egész napos workshopot tartott a SZIE IH és a BCE ISZK vezetése, a helyszín a Budai Campus volt. A megbeszélésről szóló emlékeztetőt csatoltam. A megbeszélésen rögzítettük, hogy célunk a Budai Campus informatikai és telekommunikációs szolgáltatásainak zökkenőmentes, az üzletfolytonosságot minél jobban támogató átadás-átvétele. Azonosítottuk a főbb műszaki feladatokat, a SZIE IH műszaki preferenciáit, és tárgyaltuk a műszaki függőségeket is, melyek alapján letehető egy elsődleges ütemterv. Az átadás-átvételi procedúra főbb keretei a következőek:

2015. december végéig

·         felkészülés az átadás-átvételre - adminisztratív lépések előkészítése (például leltárak átadásának előkészítése, …)

·         műszaki feltételek előkészítése – SZIE IH infrastruktúra előkészítése, BCE próba migrációk előkészítése

2016. január végéig

·         kritikus adatbázisok migrációja

·         párhuzamos működés fenntartása

2016. június végéig

·         BCE ISZK szolgáltatások zökkenőmentes kivezetése (kivéve hálózati szolgáltatások)

2016. nyár végéig

·         BCE ISZK szolgáltatások zárása, archivált adatok törlése

A jövő héten a gazdasági adatokat és az ütemtervet pontosítjuk a SZIE IH-val. Október 15-re nincs akadálya a végleges ütemterv kialakításának.  Tájékoztató a BCE Budai Campus karai kiválásával kapcsolatos műszaki, közbeszerzési és vagyoni kérdésekkel kapcsolatos egyeztetésről

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és Szent István Egyetem (SZIE) műszaki, üzemeltetési és közbeszerzési munkatársai egyeztető megbeszélést tartottak Gödöllőn az átadás-átvételi feladatok egyeztetése érdekében az alábbi témakörökben:

·         Közbeszerzési eljárások keretében kötött szerződések kezelése

·         Üzemeltetési és működtetési feladatok folyamatosságának biztosítása

·         Vagyoni, vagyongazdálkodási és jogi kérdések

A megbeszélésen a két intézmény adott szakterületeket irányító munkatársai, valamint a tárgyalásokat koordináló egyetemi vezetők voltak jelen.

A megbeszélés során az üzemeltetés, működtetés területén meglévő feladatok és szerződések átadása, közüzemi szerződések átírása és egyéb műszaki részletek mellett kiemelten fontos része volt a beszélgetésnek a működtetés szervezeti kereteinek tárgyalása is. A megbeszélésen elhangzottak szerint a működtetés operatív szinten mindenképpen a budai campuson működő munkaszervezet feladata lesz, hasonlóan a jelenlegi megoldáshoz. A központi felügyelet mellett az üzemeltetési feladatok ellátást a campus üzemeltetési állománya biztosítja, amelynek személyi hátterét a jelenleg is ezt a feladatot ellátó, a BCE Budai Campus Igazgatóság munkatársai adják. A működési modell lényegében változatlan formája biztosítja a zökkenőmentes átmenetet.

Szó esett arról is hogy a Budai Campus igazgatósága személyi állományában jelenleg nem betöltött álláshelyek találhatók, tekintettel arra, hogy az üzemeltetés területén egy 2015. februárjában megkezdett szervezeti átalakítás és megújítás zajlik. Az átalakítás eredményeképpen a takarítási tevékenység feltételrendszere kialakult de a műszaki terület létszámának feltöltése már nem történt meg. Emellett a létszámhiány a kollégiumi működtetés területét is érinti, így a BCE javaslatként átadja a SZIE részére az ezeken a területeken tervezett létszám és bérfejlesztési elképzeléseket, megfontolásra és végrehajtásra javasolva.

A működtetés mellett a megbeszélés másik hangsúlyos eleme volt a vagyon átadásával kapcsolatos egyeztetés. Az átadás során értelemszerűen a Budai Campus karai és szervezeti egységei használatában, területén és érdekkörébe tartozó teljes ingó és ingatlanvagyon átadására kerül sor. Az ingóságok tekintetében a helyzet egyszerű, azt a korábbi egyeztetéseknek megfelelően a SZIE részére a BCE közvetlenül adja át vagyonkezelésbe az erre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján. A megállapodást a BCE vállalja elkészíteni és október közepéig a SZIE részére véleményezésre megküldi.

Az ingóságoktól eltérően az ingatlanokat a két intézmény közvetlenül nem adhatja át, azonban a szükséges MNV és NFA közreműködés segítése érdekében megállapodás készül azok átadásáról. A megállapodást a BCE vállalja elkészíteni és október közepéig a SZIE részére véleményezésre megküldi. A megállapodás szükséges lesz a közüzemi átírások előzetes bejelentéséhez, valamint az MNV és NFA átadási eljárások kezdeményezéséhez.

A megbeszélés során a fenti nagyobb jelentőségű témák mellett egyeztettük

·         a közbeszerzési eljárásokon kötött szerződések megszüntetésének vagy átadásának folyamatát

·         a szerződéses partnerek értesítéseivel kapcsolatos teendőket

·         a közüzemi szerződések átírásának technikai részleteit

·         valamint az átadás-átvétel megalapozásához szükséges további információk átadásának feltételeit.

Az érintett területek összetettsége miatt a megbeszélés során alapvetően az egyes szakterületek további egyeztetési irányait határoztuk meg, így a munka a továbbiakban az egyes szakmai területek képviselőinek közvetlen egyeztetései keretében folyik, melyekről természetesen összegzett formában tájékoztatást fogunk adni.

 

2015. szeptember 24. -Beszámoló a Kertészettudományi Kar és a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar között lefolytatott megbeszélésről az azonos szakokon történő képzések tárgykörében

 

Résztvevők:
Magyar Ferenc mb főigazgató, rektori biztos, SZIE
Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár, rektori biztos, BCE

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar részéről:
Dr. Posta Katalin dékán,
Dr. Tasi Julianna dékán-helyettes,
Dr. Helyes Lajos dékán-helyettes,
Dr. Kiss József egyetemi tanár, intézetigazgató,
Dr. Ónodi Gábor egyetemi docens, intézetvezető,
Dr. Tirczka Imre egyetemi docens,
Dr. Fekete Rita koordinátor.

A Kertészettudományi Kar részéről:
Dr. Hegedűs Attila dékán
Dr. Erős Honti Zsolt dékánhelyettes
Dr. Tóth Magdolna szakvezető, egyetemi tanár
Dr. Végvári György szakvezető, egyetemi tanár
Dr. Pénzes Béla szakvezető, egyetemi tanár
Dr. Palkovics László egyetemi tanár,
Dr. Divéky-Erstsey Anna (Dr. Pusztai Péter Öko Msc szakvezető helyett)


A megbeszélés nyílt, őszinte és konstruktív légkörben folyt le.


A két intézmény képviselői egyetértettek abban, hogy a megkezdett félévek, megkezdett vizsgák, államvizsga folyamatok a budai karokon 2016 január 1 után is a korábbi intézmény (BCE) szabályai és égisze alatt kell, hogy befejeződjenek. Ebben az ügyben az intézmények kéréssel fordulnak a fenntartóhoz, hogy ezt engedélyezze.

Abban is egyetértés volt, hogy a szakok összefésülését és az esetleges párhuzamosságok megszüntetését úgy célszerű elvégezni, hogy az egyes karok ne veszítsenek ezzel hallgatólétszámot. A jelenleg érvényes szabályok szerint egy intézményen belül egy adott szakon az képzés csak egy tanterv és egy közös szakvezető irányításával folyhat.

Az Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szakot (kifutó szak) Magyar Ferenc tájékoztatása szerint a SZIE GTK nem kívánja meghirdetni, így ez a téma nem került napirendre, mert ez nem okoz párhuzamosságot, ha a BCE KeTK meghirdetni kívánja 2016-ra.

Megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a Mezőgazdasági biotechnológus mesterszak, az Ökológiai gazdálkodás mesterszak, valamint a Környezetgazdálkodási agrármérnök alapszakok vezetői egy héten belül egyeztetnek arról, hogyan lehetne a szakok tanterveinek különbségeit olyan mértékben csökkenteni, amely mérték már tolerálható az OH és az EMMI részéről. Az érintett felek a fenntartóhoz és az OH-hoz fordulnak állásfoglalásért abban, hogy a tantervek különbözősége az egyes képzési helyeken milyen mértékű lehet az átmeneti időszakban. A kifutó szakok (KÖGAM, ISZAM) tanterveit az utolsó indítási ciklusra ugyanis nem érdemes átdolgozni.

A szakvezetők a legnagyobb eltérést az azonos szakok tantervében a Kertészmérnök BSc és a Növényorvos MSc képzésben találták, amely eltéréseket a Kertészettudományi Kar szakvezetői szerint a karok adottságai miatt szinte lehetetlen kiküszöbölni. A szakvezetők felmérik a tantervekben jelentkező különbségeket és a fenntartó állásfoglalásának ismeretében később születik döntés arról, hogy ezen szakok hol és milyen formában kerülhetnek meghirdetésre a jövőben.

Megállapodás született arról, hogy a doktori iskolák vezetői Dr. Németh Éva a BCE ÉTDT elnöke koordinációjával a jövő héten egyeztetést kezdenek a doktori iskolákkal kapcsolatos problémákról és megállapodás kialakítására javaslatokat tesznek.

A résztvevők javaslatot fogadtak el arra vonatkozóan, hogy az egyeztetést a két kar között 2015. október 6-án folytatják.

 

 

2015. szeptember 22. – Projektindító megbeszélés az EMMI-ben

Az EMMI kezdeményezésére az intézményi átalakulással kapcsolatban projektindító megbeszélésre került sor, amelyen

-          az EMMI, az Oktatási Hivatal, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselői

-          a SZIE és a BCE hallgatóinak képviselői

-          a SZIE Rektora, Kancellárja valamint a szakmai területek vezetői, valamint

-          a BCE Rektora, Kancellárja, valamint a szakmai területek vezetői

vettek részt. A megbeszélés során az EMMI képviselői tájékoztatást adtak a kiválási és integrációs folyamat lebonyolításának várható menetrendjéről, melynek eredményeképpen az átadás 2015. december 31-ig lebonyolítható. Az MNV Zrt. képviselője tájékoztatást adott a vagyonátadás feltételrendszeréről, míg az OH képviselői a tanulmányi ügyek átadásával kapcsolatos elvárásokat, kereteket fogalmazták meg.

A megbeszélésen korlátozott mértékben volt lehetőség konkrét kérdések felvetésére, melyek főként a tanulmányi és a vagyonkezelési területen merültek fel. Azonban elmondható, hogy nagyon pozitív és támogató hozzáállás tapasztalható az érintett szervek oldaláról, ami részben a helyben kapott válaszok alapján, részben a kapott iránymutatás, és egyben a szervezetek részéről felvállalt konkrét feladatellátásban is megnyilvánult.

A megbeszélés során rögzítésre került, hogy a fenntartó EMMI folyamatosan figyelemmel kívánja kísérni a folyamatot (az első státuszjelentés határideje 2015. október 9.), de a két intézmény folyamatos és önálló együttműködése, együttgondolkodása eredményeként kell elkészülnie az átadási megállapodásnak.

A megbeszélés formális részének végén a két egyetem részéről jelenlévő szakterületi vezetők az operatív megbeszélések lehetséges időpontjairól és a közös munkában érintett személyek köréről egyeztettek, melynek alapján a közös munka a hét második felében megkezdődik.

Ennek keretében sor kerül akadémiai-szakmai egyeztetésekre Rektori Biztos Úr irányításával, amelynek során elsősorban az azonos néven meghirdetett képzések operatív tanterveinek áttekintésére kerül sor.

A tanulmányi ügyek tekintetében a részletes szakmai egyeztetés időpontja 2015. szeptember 28, ahol az OH, a Neptun üzemeltető SDA és a két intézmény tanulmányi részlegének vezetői lesznek jelen. A fő témák a 2015/2016. tanév első félévének zárása, az általános felvételi eljárásban történő szak-meghirdetés, illetve a hallgatói adatok jogutódlásának kérdésköre.

Az ingó –és ingatlan vagyon átadás tekintetében történnek egyeztetések az átadandó ingatlanok jogállását illetően, valamint ehhez kapcsolódóan hamarosan megkezdődik a budai vagyoni elemek leltározása, amelyhez kancellári utasítás kiadására fog sor kerülni.

Kérjük minden egyetemi polgár közreműködését az Integrációs Bizottság munkájának támogatásában.

 

 

2015. szeptember 18. - Tájékoztatás a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusát érintő intézményi változások folyamatáról

 

Bevezetés

A Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban: BCE) budai karainak kiválására és a Szent István Egyetemhez történő csatlakozására vonatkozó fenntartói döntés 2015. szeptember 16-án a fenntartó aláírásával véglegessé vált, amiről aznap tájékoztattuk az egyetemi polgárokat. A következőkben a fenntartó által meghatározott egyetemi feladatok megkezdéséről, az aktuális lépésekről számolunk be.

 

Fenntartói döntés és egyetemi feladatok

A fenntartó a szervezeti átalakítást illető döntését és az ezzel kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint határozta meg:

„Az Élelmiszertudományi, a Kertészettudományi, valamint a Tájépítészeti és Településtervezési Kar a Budapesti Corvinus Egyetemből kiválik, és a Szent István Egyetem szervezetébe olvad be 2016. 01.01. hatállyal. Az átadás-átvétel forduló napja: 2016.01.01.”

„Szükséges, hogy az átadó (Budapesti Corvinus Egyetem) és az átvevő (Szent István Egyetem) felsőoktatási intézmények megállapodásban határozzák meg az átadás és átvétel feltételeit. Annak érdekében, hogy a fenti fordulónappal az átadás-átvételre sor kerülhessen, kérem, hogy a megállapodást legkésőbb 2015. november 15-ig szíveskedjenek előkészíteni és részemre megküldeni.”

A fentiekben megjelölt átadás-átvétel sikeres lebonyolításához szükséges feltételek meghatározása és a megállapodás előkészítése céljából a BCE rektori-kancellári vezetése Integrációs Bizottságot (IB) állított fel, amelyben az akadémiai-szakmai és a működtetési, gazdálkodási területek képviselői közösen vesznek részt.

Az Integrációs Bizottság alapelvei és felépítése

 • Az IB olyan előkészítő testület, melynek feladata az integrációs folyamat elemeinek meghatározása, a szükséges egyeztetések kezdeményezése, lefolytatása, szükség szerint vezetői döntések előkészítése, valamint a tárgyalások és egyeztetések eredményeképpen – a SZIE-vel közösen – átadás–átvételi megállapodás kialakítása. 
 • Az IB az egyetemi irányítás duális rendszerének megfelelően ugyancsak duális felépítésű. Az akadémiai területről az integrációs feladatokért felelős vezetőt a Rektor kéri fel, aki a feladatait Rektori Biztosként látja el. A kiválás gazdálkodási és működtetési területeiért felelős vezetőt – aki egyben az EMMI kapcsolattartója is – a Kancellár jelöli ki.
 • Az IB-nek hivatalból tagjai az érintett karok dékánjai.
 • Az IB további tagjait akadémiai-szakmai oldalról a Rektori Biztos javaslatára a Rektor kéri fel és bízza meg.
 • Az IB-ben a gazdálkodási-működtetési-jogi-tanulmányi-adminisztrációs területeket a BCE SZMR-je szerinti, adott szakmai területért hivatalból felelős vezetők képviselik, vagyis külön felkérésre a bizottság ezen tagjai tekintetében nem kerül sor.
 • Az IB-ben a hallgatói képviselő(ke)t a Hallgatói Önkormányzat Elnöke kéri fel.
 • Az IB alakuló ülését a Rektor, a későbbi üléseket a Rektor, a Kancellár és a Rektori Biztos is jogosult összehívni. A tagok bármelyikének kezdeményezésére a Rektori Biztos köteles ülést összehívni, amennyiben a kérésnek nem tesz eleget, akkor a tagok jogosultak a Rektorhoz, illetve a Kancellárhoz fordulni, akik a tagok többségének kérése esetén kötelesek az ülés összehívására.
 • Az IB működésének dokumentálását az EMMI kapcsolattartó biztosítja a Kancellária munkaszervezete támogatásával.
 • Az IB a működési rendjét a fenti alapelvek betartása mellett saját maga alakítja ki.

 

A Rektor Prof. Dr. Hrotkó Károlyt kérte fel a Rektori Biztosi feladatok ellátására.

A Kancellár Czinderi Gábor kancellár-helyettest bízta meg a nem akadémiai területek felelős vezetőjének és egyben EMMI kapcsolattartónak.

 

Az IB tagjai:

 

Integrációs Bizottság

Akadémiai területet képviselő, az integrációért felelős bizottsági tagok

Gazdálkodásért és működtetésért felelős bizottsági tagok

Szakmai területek

Rektori Biztos

Hrotkó Károly

Működtetési területek

Kancellárhelyettes és EMMI kapcsolattartó: Czinderi Gábor

Élelmiszertudományi Kar

Dékán:

Hegyesné Vecseri Beáta

Gazdasági Igazgatóság

Such Ildikó

Tag

 Vatai Gyula

Adminisztratív Igazgatóság

Sárközi-Kerezsi Marica

Tag

 Felföldi József

Jogi Iroda

Skaliczky Andrea

Tag

 Lakner Zoltán

Tanulmányi Igazgatóság

Szabó Katalin

Kertészettudományi Kar

Dékán:

Hegedűs Attila

Műszaki Igazgatóság

Bálint György

Tag

 Palkovics László

Informatikai Szolgáltató Központ

Mogyorósi János

Tag

 Végvári György

 

 

Tag

 Honfi Péter

 

 

Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Dékán:

Szilágyi Kinga

 

 

Tag

 Illyés Zsuzsanna

 

 

Tag

 Tóth Csaba

 

 

ÉTDT

Tag

Zámboriné Németh Éva

 

 

Hallgatói Önkormányzat delegáltjai:

Kun Kata Sára BCE HÖK alelnök, Szabó Gellért Vilmos Tájépítészeti és Településtervezési Kar HÖK elnök, Budai Campus soros elnök

 

Az IB tagjai Nyilatkozatban vállalták, hogy a bizottságban végzett munka során törekednek az integráció hatékony és eredményes lebonyolítására, és ezzel a BCE egésze, és ezen belül a SZIE-vel való tárgyalások során az integrációban közvetlenül érintett Budai Campus szervezeti egységeinek az érdekeit képviselik. A tárgyalások során a tárgyalópartnerrel együttműködnek és a feladatellátás során kooperatív megoldásra törekednek. A bizottság tagjai nyilatkozatban elfogadták, hogy az információk bizalmasak, azok közvéleménnyel való megosztására, valamint nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan az egyetemi szabályozással összhangban az egyetem rektora és kancellárja jogosult döntést hozni, illetve jogosult azokat kommunikálni. Előzetes rektori ill. kancellári engedély nélkül az integrációs adatokat bármilyen formában nyilvánosságra hozni, azt kommunikálni a tagoknak nem áll jogában. A kommunikáció során a bizottság tagjai a bizottság álláspontját kötelesek képviselni, egyéni vélemény kifelé irányuló megfogalmazására a bizottság tagjaként nem jogosultak. Az IB tagjai fenntartják azon jogukat, hogy amennyiben a bizottság álláspontjával, a munkamódszerével nem tudnak azonosulni, azt hitelesen képviselni, bizottsági tagságukról azonnali hatállyal lemondhatnak.

 

Az Integrációs Bizottság 2015. szeptember 18-án 12.30-kor megtartotta alakuló ülését, amelyen a hallgatói képviselők – jelölés hiányában – még nem vettek részt.

 

Egyeztetés az átalakítási folyamat szervezeti-szakmai résztvevőivel

 

Az EMMI 2015. szeptember 22-én 11 órára összehívta a BCE, a SZIE és az átalakítási folyamatban érintett szakmai szervezetek képviselőit, mint MNV Zrt, Magyar Államkincstár, EMMI illetékes főosztályai, Oktatási Hivatal, EMMI miniszteri biztosok.

 

Az egyeztető megbeszélés eredményeiről, továbbá az intézményi átalakítás folyamatának új fejleményeiről folyamatosan tájékoztatjuk az egyetemi polgárokat.

 

 

2015. szeptember 16. - Tájékoztatás fenntartói döntésről

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere az Nftv. 20.§ (1) bekezdése alapján az Egyetem Szenátusa előzetes véleményének ismeretében az alábbi döntést hozta:

„Az Élelmiszertudományi, a Kertészettudományi, valamint a Tájépítészeti és Településtervezési Kar a Budapesti Corvinus Egyetemből kiválik, és a Szent István Egyetem szervezetébe olvad be 2016. 01. 01. hatállyal.
Az átadás-átvétel forduló napja 2016. 01. 01.”

A fenntartó kérésére a két felsőoktatási intézmény megállapodásban határozza meg az átadás-átvétel feltételeit. A megállapodást a fenntartó kérésére 2015. november 15-ig kell előkészíteni.
Az újabb fejleményekről tájékoztatni fogom az egyetemi polgárokat.

2015. szeptember 10. - Tájékoztatás a BCE szervezeti átalakulását érintő fenntartói álláspont szenátusi véleményezéséről

 

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tegnapi napon a fenntartó kérésére, illetve az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) 20. §-ának rendelkezései értelmében Egyetemünk Szenátusa véleményezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának azon álláspontját, hogy a Budai Campuson működő három kar (Élelmiszertudományi Kar, Kertészettudományi  Kar, Tájépítészeti és  Településtervezési Kar) kiváljon és csatlakozzon a Szent István Egyetemhez (tervezett időpont: 2016. 01. 01.).

A Szenátus 7 igen, 17 nem és 5 tartózkodás mellett nyilvánított véleményt.

A fenntartó hivatalos döntéséről, amint megérkezik, szintén tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Egyetemi Polgárokat.

 

2015. szeptember 1. - Tájékoztatás a Budapesti Corvinus Egyetem helyzetéről

Tisztelt Egyetemi Polgárok!


Mint bizonyára Önök előtt is ismert, a felsőoktatási kormányzat ma nyilvánosságra hozta javaslatát a felsőoktatás strukturális átalakítására vonatkozóan. Ezek szerint a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusának három karát a gödöllői Szent István Egyetemre helyezik át.

Ezúton szeretném Önöket a javaslat hátterével kapcsolatban tájékoztatni. Amint korábban több fórumról is értesülhettek, a nyár elején került napirendre a felsőoktatási intézményi struktúra átalakításának a kérdése, amely a Budapesti Corvinus Egyetemet is érinti, mindenekelőtt az agrár-felsőoktatás átszervezése és egy közép-magyarországi agrár felsőoktatási központ/hálózat létrehozása kapcsán. A felsőoktatási stratégia kiemelten foglalkozik az agrár-felsőoktatással, két-három (a legújabb fejlemények függvényében négy) agrárképzési központ létesítésével, a térségi hálózatosodás elősegítésével. A közép-magyarországi régióban meghatározóan két egyetemen folyik agrár (jellegű) képzés, a Szent István Egyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága felkérte a két egyetemet, hogy készítsenek tervezeteket a közép-magyarországi agrárképzési központ/hálózat kialakítására, illetve a közép-magyarországi térségben agrár-felsőoktatást végző intézmények esetleges integrációs fejlesztésére vonatkozóan.

Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár június eleji nyilatkozatában a Corvinus pesti és budai campusainak alacsony integrációs szintjére, bizonyos párhuzamosságok meglétére, a budai infrastruktúra felújításának jelentős költségigényére utalva az optimális működés feltételeit megteremtő, belső egyetemi megoldás megtalálásának szükségességéről beszélt. A hatékony működés biztosítása érdekében a BCE Szenátusa 2015. július 13-i ülésén egyhangúlag elfogadta a BCE szervezeti struktúrájának fejlesztésére vonatkozó koncepció részeként két campus-közi intézet és egy hat kari oktató- illetve kutatóközpont létesítését, az előrelépést a nyelvi képzés, illetve a könyvtári és levéltári hálózat integrációja terén.
Az államtitkár az Index kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy az agrárképzés fejlesztése, az optimális működés elérése ”úgy is megvalósulhat, ha az egyetemek egy-egy térségben végre elkezdenek együttműködni egymással”. Ezzel összhangban a BCE Szenátusa a már említett 2015. július 13-i ülésén egyhangúlag elfogadott határozatban támogatta a Közép-magyarországi Agrártudományi Centrum BCE-SZIE stratégiai partnerség keretében történő működtetését.

A Budapesti Corvinus Egyetem kezdettől jelezte teljes mértékű elkötelezettségét a magyar agrárium és az agrár-felsőoktatás fejlesztése iránt. Egyetemünk Szenátusának határozata és az EMMI felkérése alapján szakértőink augusztus folyamán nagy erőkkel dolgoztak a közép-magyarországi agrár-felsőoktatási hálózat kialakításán, hiszen kézenfekvő volt, hogy a BCE és a SZIE agrárképzéssel foglalkozó karai, illetve egységei  közösen lássák el ezt a funkciót. Napirendre került ugyanakkor egy másik opció is: a Budapesti Corvinus Egyetem budai karainak integrálása  a Szent István Egyetembe.
Augusztus folyamán két alkalommal is összeült a két intézmény, a BCE és a SZIE munkabizottsága. Kezdettől nyilvánvalóvá vált, hogy jóllehet mindkét fél támogatja az együttműködést, azonban a BCE az első, hálózatos, a SZIE a második, integrációs opciót preferálta. Végül is közös anyag nem született, hanem mindkét fél elkészítette saját anyagát, illetve véleményezte a másikét.
Az egyeztetési folyamat során számos médium foglalkozott a Budapesti Corvinus Egyetem budai karainak jövőjével, több, egymással nem mindig összecsengő nyilatkozat látott napvilágot. A BCE budai karainak dékánjai egyértelművé, belső és külső szakértők közreműködésével szakmailag indokolttá tették a SZIE-vel való hálózatos együttműködést támogató, ugyanakkor a budai karok áthelyezését ellenző álláspontjukat. Az egyetem rektori vezetése pedig mindvégig az egyetem egységének, vezető szerepének, versenyképességének, minőségi tudományos-oktatói munkájának, nemzetközi elismertségének és intézményi kilátásainak legjobb érdekeit tartotta szem előtt a tárgyalási folyamatban.

A ma nyilvánosságra hozott államtitkári javaslat, amelyet véleményező – és nem ügydöntő – egyetemi szenátusi határozat követ majd, feltehetően meg fog egyezni az ügyben meghozandó, végleges miniszteri döntéssel.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése sajnálattal veszi tudomásul a kihirdetett javaslatot, amelyet az egyetem egésze szempontjából nem tart kedvezőnek, ugyanakkor az új kilátások, célok és lehetőségek (MNB-együttműködés, nagy kapacitású kihelyezett képzés, új kar létrehozása, nemzetközi szerep erősítése) mihamarabbi, hatékony megvalósításán dolgozik.


A tárgyban a sajtó részére megküldött közlemény IDE kattintva érhető el.

Utolsó frissítés: 2016.07.28.