December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Felülbírálati Bizottság

A hallgató a tanulmányi- és vizsgaügyekben hozott döntés vagy intézkedés, illetve intézkedés elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem az Egyetem által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.
Méltányossági jogkört a Felülbírálati Bizottság nem gyakorolhat.

A Bizottság tagjai:

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, elnök

Farkas Beáta, tag

hallgatói tag:

Pénzes Gábor

A Bizottság ügyrendje

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.