December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

II. fokú Hallgató Fegyelmi Bizottság

A fegyelmi jogkört másodfokon a Másodfokú Hallgatói Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: MHFB) gyakorolja. A MHFB hat tagból áll (ide értve az elnököt), amelyből négy tag az Egyetem közalkalmazottja, két tag a BCE HÖK képviselője. Közalkalmazott tagja az adminisztratív igazgató, további oktató/kutató/tanár munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tagjait a Szenátus választja, hallgató tagjait a BCE HÖK Alapszabálya szerint jelöli ki. Az elnököt a megválasztott tagok közül a rektor kéri fel. A hallgató tag személyéről a BCE HÖK elnöke írásban értesíti a rektort.

A Bizottság tagjai:

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, elnök

Boda Zsolt, tag

Dr. Brodszky Valentin, tag

Dr. Hoffman Tamás, tag

A Bizottság ügyrendje

Utolsó frissítés: 2018.11.30.