December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 

Pályázati felhívás

konferenciaszervezés, illetve konferencia-részvétel költségeinek támogatására

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) együttműködése keretében – pályázatot ír ki konferencia szervezése, illetve konferencián való részvétel költségeinek támogatására.

 

1.) A pályázat célja az Egyetem és az MNB közötti együttműködési megállapodás által érintett tudományterületeken – a közgazdász társadalom számára kiemelkedően érdekes témák[1] kapcsán – rendezett – akár hazai vagy külföldi, akár az MNB-vel közös – tudományos események, konferenciák szervezése, azokon való részvétel költségeinek támogatása (a továbbiakban: Támogatás).

 

2.) A támogatás feltételei:

 

a)      Pályázni lehet

aa) a konferencia szervezésének költségeire, valamint

ab) konferencián történő részvétel esetén a konferencia részvételi díjára és kapcsolódó költségeire (pl. szállás, utazás stb.).

 

b)      A Támogatásra pályázhatnak

ba) az Egyetem gazdaságtudomány és társadalomtudomány területen oktatási, kutatási és oktatást-kutatást támogató szervezeti egységei, illetve ezen szervezeti egységeknél oktatói, kutatói és tanári munkakörben főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatottak; továbbá

bb) az Egyetem központi szervezeti egységei, illetve ezen szervezeti egységeknél főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatottak,

bc) az ab) pont esetében előnyt élveznek azok a pályázók, akik előadás tartása céljából vesznek részt az adott konferencián.

 

c)       Nem lehet pályázni olyan konferencia költségeire, amely már korábban megvalósult, lezárult.

 

d)      A Támogatás keretösszege várhatóan 10 millió forint, mely konferenciaszervezésre, valamint konferencián való részvétel támogatására fordítható. Az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (továbbiakban: Irányító Bizottság) jogosult eldönteni, hogy a keretösszeg erejéig mely pályázatokat milyen összeggel támogat.

 

e)      A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat elnyerése esetén az Irányító Bizottság számára szakmai beszámolót készít a konferencia utolsó napjától számított 30 napon belül.

 

f)        A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elnyerése esetén nevét, a konferencia adatait és az elnyert támogatás összegét az Oktatási Rektorhelyettesi Iroda az Egyetem honlapján közzétegye.

 

3.) Konferencia szervezése esetén a pályázatnak tartalmaznia kell

a)      a konferencia célját, tervezett programját,

b)      a résztvevők körét és tervezett számát,

c)       a konferencia költségtervét.

 

4.) Konferencián történő részvétel esetén a pályázatnak tartalmaznia kell

a)      a konferencia részletes programját,

b)      a konferencián való részvétel célját,

c)       előadás tartása esetén a szervező fél visszaigazolását az elfogadott absztraktról vagy az előadókat tartalmazó hivatalos programot,

d)      a konferencián való részvétel várható költségeit[2].

 

5.) A pályázatot egy eredeti példányban az Oktatási Rektorhelyettesi Irodában kell benyújtani személyesen vagy postai úton (1093 Budapest, Fővám tér 8., 213. szoba), valamint elektronikusan is meg kell küldeni az oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu címre.

 

6.) A pályázatot a keret erejéig, az alábbi időpontokig lehet benyújtani:

 

2018. október 10.

2019. január 31.

 

 

7.) A pályázat elbírálása

a)      A pályázatokat az Irányító Bizottság bírálja el a pályázatbenyújtási határidőt követő 10 napon belül.

b)      A Támogatás kifizetése a hatályos egyetemi szabályozás és eljárásrend (közbeszerzési eljárás, előzetes fedezetvizsgálat stb.) szerint történik.

c)        Figyelemmel a pályázat forrását biztosító MNB támogatási összeg felhasználásának határidejére, csak azon pályázatok nyújthatók be, amelyekhez kapcsolódóan a kifizetések 2019. július 10-ig megvalósulnak.

d)      Az elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázó korábban még nem részesült az MNB konferencia-részvételi támogatásban.

e)      A 2/c.) pont alapján az Irányító Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azon pályázatokat, amelyek már lezárult konferenciára vonatkoznak.

 

8.) A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől (482-5262 vagy oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu) kérhető.

 Budapest, 2018. .

 Oktatási Rektorhelyettesi Iroda

 

A részletes pályázat és pályázati adatlap ITT tölthető le.

 


[1] Ilyen témakörök többek között a gazdaságpolitika, a pénzügypolitika, a gazdaságtörténet, a geopolitika, a gazdaságföldrajz, a globális tér kihívásai.

[2] Saját személygépkocsival történő utazás csak kivételes esetben támogatható. Maximum 3 csillagos szállodai szolgáltatás támogatható reggelivel, érkezés legkorábban a konferencia kezdete előtt egy nappal, távozás legkésőbb a konferencia zárását követő napon.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.