Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Beiratkozás gólyáknak 2019-2020-2

 

Kedves Leendő Elsőéves Hallgató!

Szeretettel gratulálok ahhoz, hogy Önt 2020 febuárjától Egyetemünk Gazdálkodástudományi Karának hallgatói között üdvözölhetjük.

A sikeres felvételt követően a e-mail-ben fognak tájékoztatást kapni a felvételi adataik betöltéséről az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerébe (Neptun). Mindezzel párhuzamosan kapják meg Neptun azonosítójukat és a belépéshez szükséges jelszót.

A felvételi döntésről szóló határozatot, elektronikus formában a neptun felületükön találják meg a „hivatalos bejegyzések” között. Papír alapú felvételi döntésről szóló határozat hallgatói példányát a beiratkozáskor kapják kézhez.

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tanulmányok megkezdésének tudnivalóiról összeállított tájékoztatót, és a beiratkozás során az abban foglaltaknak megfelelően járjon el.

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért a beiratkozáson való részvétel kötelező!

Amennyiben mégsem tudna részt venni, Ön helyett a honlapon található „Meghatalmazás mintával” más személy is eljárhat az Ön nevében.

Ebben az esetben a meghatalmazottnak kell hoznia a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, azok fénymásolatát, valamint a személyazonosságát igazoló okiratait.

Felhívom a figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján az első félév teljesítése előtt csak akkor kezdhet passzív félévvel a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

A FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK BEIRATKOZÁSA

Mesterképzés, nappali munkarend, Budapest

Dátum/Helyszín

Időpont

Szak

2020. február 4. (kedd)

Helyszín:

IV. előadó

8.00-9.00 Regisztráció 

9.00-12.15 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató

 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

MARKETING

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS

PÉNZÜGY

SZÁMVITEL 

Szakirányú továbbképzés, esti, levelező munkarend, Budapest

Dátum/Helyszín

Időpont

Szükséges iratok

2020. február 6. (csütörtök)

Helyszín:

IV. előadó

16.00-16.30 Regisztráció
(E.II. előtt),

16.30-18.00 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató (E.II.)

 

Minden szakirányú továbbképzés, esti, levelező

BEIRATKOZÁSRA A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT HOZZA MAGÁVAL:

I. Személyi nyilvántartáshoz szükséges dokumentumok

Magyar állampolgárok

1.     Személyazonosító igazolvány + FÉNYMÁSOLAT 
2.     Lakcímkártya + FÉNYMÁSOLAT 
3.     TAJ kártya + FÉNYMÁSOLAT 
4.     Adóazonosító jel igazolására szolgáló kártya + FÉNYMÁSOLAT 
        Amennyiben nem rendelkezik adóazonosító jel igazolására szolgáló kártyával, gondoskodjon a beiratkozás napjáig történő megszerzéséről (e nélkül semmilyen ösztöndíjhoz, támogatáshoz nem juthat hozzá, adóazonosító jelre akkor is szüksége lesz, ha Ön önköltséges hallgató.)

5.     Lakossági folyószámla-szerződés számlaszámát igazoló dokumentum MÁSOLAT
        
(a bankszámla számról szóló nyomtatott dokumentum, mely lehet a bankszámla kivonat ide           
         vonatkozó része, a szerződés másolata vagy a bank által kiadott igazolás)

A tanulmányai megkezdéséhez szükséges egy magyarországi banknál megkötött lakossági folyószámla. A beiratkozáskor már igazolnia kell, hogy rendelkezik ezzel.

Külföldi, vagy kettős állampolgárok

1. Személyazonosságot igazoló irat (pl. útlevél) + FÉNYMÁSOLAT 

2. Tartózkodási engedély + FÉNYMÁSOLAT 

3. Nemzetközi biztosítási kártya + FÉNYMÁSOLAT 

4. Magyar állampolgárság megszerzéséről szóló - Köztársasági elnök által aláírt -  határozat 
     (
amennyiben rendelkezik ilyen dokumentummal)

II. Végzettséget igazoló dokumentumok

1. Oklevél vagy Oklevél igazolás + FÉNYMÁSOLAT 

2. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) + FÉNYMÁSOLAT 

Kérjük, hogy az oklevél magyar és angol oldalának másolatát is csatolják, és figyeljenek oda arra, hogy a másolaton jól látszódjon a bal felső sarokban lévő ún. nyomtatvány sorszám.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a mesterképzésre/szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett (40. § (4) NFTV.)

 III. Egyéb

1.  Igazolványkép (egy darab szabványméretű (35 x 45 mm, pixelben: 413 x 531 (300 dpi esetén)), a
     hátoldalán a név és szak megjelölésével.
2.  Kék színű toll.
3.  Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, akkor az önköltség befizetéséről szóló, hitelt érdemlő igazolás.
4.  A kinyomtatott és aláírt tűz- és munkavédelmi oktatásról szóló dokumentumot
     (Tűz- és munkavédelmi oktatás)

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt dokumentumokat és azok egy másolati példányát (jó minőségű, vagy színes) hiánytalanul hozza magával a beiratkozásra!

TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

NAPPALI MUNKARENDŰ, MESTERKÉPZÉSI SZAKOS,

ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOS HALLGATÓK

 

Regisztráció,
 2020 február 04. 18.00 –február 16. 23.59

------------------------------------------------------------

Tárgyfelvétel

2020 február 04. 18.00 –február 14. 12.00

Honlapon található tájékoztatók

 

Aktív hallgatói jogviszony akkor jön létre, ha a felvételt nyert jelentkező az alábbi pontokat együttesen teljesítette:

1. a (személyes) beiratkozási kötelezettségének eleget tett (beiratkozási lap kitöltése, szerződés kitöltése, megjelölt dokumentumok leadása stb.),

2. a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét,

3. egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése),

4. a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre.

 Hallgatói jogviszony-igazolás csak a beiratkozást követően, a regisztrációs hetet követően leghamarabb 2020. február 10-től (hétfő) kérhető a Tanulmányi Irodában.

FONTOS TÁJÉKOZTATÓK, HASZNOS LINKEK:

A Gazdálkodástudományi Kar elsőéves hallgatói számára fontos információkat, tájékoztatókat és linkeket a www.uni-corvinus.hu/gkar >> Oldalsó menüsáv >> Gólyáknak menüpont alatt találhatja meg:

 1.      A Budapesti Corvinus Egyetem Rektorának köszöntője

2.       BCE Gazdálkodástudományi Karának dékáni köszöntője

3.       HÖK Elnökének köszöntője

4.       Meghatalmazás minta

5.       Ügyfélkapus tájékoztatás

6.       Tanulmányi tájékoztató 2019/2020. tanévre

7.       A tanév időbeosztása

8.       Ügyfélfogadási rend

9.     Diákigazolvány igénylése

10.     Tűz- és munkavédelmi oktatás

11.     Gyűjtőszámla használata

12.     Részletes tájékoztató a Corvinus Ösztöndíjról

14.    A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben

15.    Kollégiumi jelentkezésről;

16.    Egyetem informatikai rendszerének használatáról;

17.    Diáktanácsadó Központról;

18.    Központi Könyvtár használatáról és szolgáltatásairól, valamint;

19.    Hallgatói juttatásokról;

Tanulmányaihoz a Dékáni Hivatal valamennyi munkatársa nevében sok sikert kívánok!

Budapest, 2020. január 22.

Tanulmányi Iroda munkatársai

 

 

 

Utolsó frissítés: 2020.02.03.