A Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére.

Rostoványi Zsolt a Budapesti Corvinus Egyetem új rektora

 

Az államfő – a nemzeti erőforrás miniszter javaslatára - 2012. január 1-jétől 2016. június 30-áig terjedő időtartamra a rektori feladatok ellátásával bízta meg Egyetemünk dékánját, aki kinevezési okmányait a Sándor-palotában vehette át.

Rostoványi Zsolt a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott: több ciklusban volt a nemzetközi kapcsolatok tanszék vezetője, és betöltötte a társadalomtudományi kar dékánjának tisztét is. 2005-től a Nemzetközi Tanulmányok Intézet igazgatója, 2009-től egyúttal a nemzetközi kapcsolatok doktori iskola elnöke is.

 

 

 

EU FP AKADÉMIA

 

2011 tavaszán a Tudományos és Technológiai (TÉT) Alapítvány folytatja az EU FP AKADÉMIA néven elkezdett sikeres tréning sorozatát azzal a szándékkal, hogy felkészítse a K+F szektor résztvevőit az Európai Közösség kutatási és technológiafejlesztési programjában, az EU 7. Kutatási Keretprogramjában való sikeres pályázásra. A 7. Keretprogram összesen 53 milliárd euro finanszírozást kínál az európai K+F együttműködések támogatására, folyamatosan nyíló pályázatok formájában.

A Keretprogram projektek a nemzetközi szakmai kapcsolatok továbbépítése mellett jelentős finanszírozási lehetőséget nyújthatnak európai együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési tevékenységhez.

A 2011. első félévi szemeszterben a következő 6 témában tartanak kiscsoportos, gyakorlat-orientált tréninget:

 

1)       2011. március 3 Útkeresés az EU támogatási források - FP7, CIP, Strukturális Alapok – labirintusában

2)       2011. március 24 Ismerjük meg az EU 7. Keretprogram pénzügyi szabályait!

3)       2011. április 7 Felzárkózunk vagy lemaradunk? Felkészülés a 7. Keretprogram „Kutatási potenciál” pályázatára

4)       2011. április 28 Az EU 7. Keretprogram projektek menedzselésének adminisztratív és pénzügyi tudnivaló

5)       2011. május12 Kutatás-fejlesztés nélkül nem megy; KKV-k támogatása termék, technológia és szolgáltatás fejlesztéséhez a 7. Keretprogramban

6)       2011. május 26 Let’s talk EU 7th Framework Programme!

 

Az FP Akadémia tréningsorozat részletes programja a TéT Alapítvány
honlapján érhető el www.tetalap.hu. További információ: _fpakademia@tetalap.hu; Tel: 06 1 214 7714


TovábbBudapesti ajánlások a 8. keretprogramhoz

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal a Tudományos és Technológiai Alapítvány közreműködésével "Half time - Highway - A 7. Keretprogram félidei értékelése különböző perspektívákból" címmel Budapesten tartott EU-konferencia az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg a 8. keretprogramhoz:
- speciális akciók kellenek a keretprogramban alulreprezentált tagállamok részvételének javítására
- szükség van a nemzeti stratégiák megerősítésére, különös tekintettel a nagyléptékű nemzetközi együttműködési programokban való részvételre
- jobban ki kell használni a keretprogramok és a strukturális alapok közötti szinergiákat
- a 8. keretprogramnak az EU2020 stratégiát kell követnie, témáiban meg kell felelnie a nagy társadalmi kihívásoknak, továbbra is a kiválóságon szükséges alapulnia, figyelembe kell vennie a tagállamok különbözőségét
- erőfeszítéseket kell tenni az ipari - különösen a kis- és középvállalkozói - részvétel erősítésére, valamint a kutatási irányvonal megerősítése mellett az innováció és a piacorientált megközelítés fokozottabb támogatására
- további lépésekre van szükség a program vonzóbbá tétele érdekében, és azért, hogy megkönnyítsék a pályázást a potenciális pályázók számára.
 

A Magyar Innovációs Szövetség közleménye az innovációs járulékról 

 

 


Ilyen volt - ilyen legyen

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Biológiai Sokféleség Világnapja alkalmából pályázatot hirdet felsőoktatási intézményben tanulók számára

Beadási határidő: 2010.09.30.


 

A 2010. május 5-én tartott

TÁMOP-4.2.2.B-10/1 - Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

pályázati tájékoztató előadásfóliája és emlékeztetője a "Rendezvények" menüpont alatt érhető el.

 A Magyar Európai Közösségi Tanulmányok Társaság (Hungarian European Community Studies Association, HECSA), Jean Monnet Program és a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszéke angol nyelvű konferenciát rendez

„EVALUATION OF EU MEMBERSHIP OF NEW MEMBER STATES”

címmel 2010. március 5-6-án Budapesten.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A TéT Alapítvány ezúton tisztelettel meghívja a

"Hatékony együttműködés multidiszciplináris kutatásokban - Platon Plus tréning és hálózatépítés"; című rendezvényére, amely 2010 február 26.-án kerül megrendezésre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

 

A rendezvény célja:

 

·         A társadalom- és gazdaságtudományok és a technológiai kutatások szempontjainak összehangolása és a különböző hátterű kutatók közti együttműködés elősegítése

 

·         A társadalomtudományokkal illetve a más kutatási területekkel foglalkozó kutatók közötti kapcsolatépítés, egymás céljainak megismerése, kutatási együttműködéssel kapcsolatos tapasztalatok cseréje

 

A jelentkezőknek lehetősége nyílik egy érdekes szimulációs játékban részt venni. A játék kifejezetten olyan kutatók számára készült, akik jövőbeli EU-s pályázást terveznek és kutatási témáik a társadalomtudományokat is érinthetik. A résztvevők kis csoportokban egy kutatási projekt konzorciumát szimulálják. Minden csoportba különböző tudományterületeken aktív résztvevők kerülnek, akiknek így innovatív tanulási élményben lesz részük. (A játék ismertetőjét innen töltheti le: www.tetalap.hu/images/stories/Rendezvenyek/EUROBOT%20Simulation%20Participant%20Guide.pdf )

 

A rendezvény délutáni részében a résztvevők megismerkedhetnek egymás kutatási területeivel és lehetőség nyílik jövőbeli együttműködések kialakítására is.

 

Kiknek ajánljuk a részvételt?

 

1.       kutatási projektek koordinátorai

 

2.       kutatásvezetők

 

3.       fiatal és tapasztalt kutatók

 

4.       projektmenedzserek

 

Az esemény programját mellékelve küldöm. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részvétel korlátozott létszámban lehetséges, ezért a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el. Amennyiben szeretne részt venni, küldje el jelentkezését (név, szervezet, elérhetőség) az alábbi e-mail címre legkésőbb február 22-ig:

 emese.karacsonyi@tetalap.hu

 Amennyiben szívesen tartana rövid előadást a rendezvény délutáni részében kérjük jelezze szándékát a regisztráció során! (4-6 előadás tartására tudunk lehetőséget biztosítani)

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Előadásanyagok


 

Az "Innováció a globális gazdasági válság idején"konferencia előadásanyagai elérhetőek a "Rendezvények" menüpont alatt!
 

 ÁFA KOMPENZÁCIÓ az ÚMFT forrásokból                                      2009.11.13.

támogatott projektek érdekében 

 

Az NFÜ a 2009. július 1-jétől életbe lépett, megemelt ÁFA tartalmat – mint a projektgazdáknak fel nem róható költségnövelő tényezőt – kompenzálni kívánja. Az Ügynökség ezzel segíti elő, hogy ne kerüljenek veszélybe a nagy értékű beszerzésekkel vagy szolgáltatásokkal tervezett projektek. Az NFÜ javaslata alapján és a Kormány döntése értelmében miniszteri rendelet teszi lehetővé, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló projektek áfa-emelésből adódó költségnövekményét az NFÜ a projektgazdák számára kompenzálja.

 

További információ: http://www.nfu.hu/afa_kompenzacio_az_umft_forrasokbol_tamogatott_projektek_erdekeben_hir


DÉL-KELET EURÓPAI TRANSZNACIONÁLIS PROGRAM                 2009.11.03.

második pályázati felhívás

Várhatóan 2009.  november elején jelenik meg a Dél-Kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program második pályázati felhívása. A második pályázati felhívás két lépcsőben valósul meg. Az első fordulóban a szándéknyilatkozat beadása, elektronikus úton történő feltöltése szükslges. A második fordulóban az első fordulón kiválasztott pályázatok kidolgozott, részletes dokumentációja kerül beadásra.

  

A program által felölelt terület

EU tagállamok: Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Olaszország (nem teljes területével)

Tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Mace­dónia (FYROM), Szerbia, Montenegró

Harmadik országok: Moldávia, Ukrajna (nem teljes területével)

 

További információ a megjelenésről és a részletes pályázati felhívásról : http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/calls/second_call/

 


K+F 2008.                                                                                        2009.10.20.

 

Megjelent a KSH legújabb kiadványa a kutatási-fejlesztési tevékenység 2008. évi adatairól. Elérhető a következő linken: portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/tudkut/tudkut08.pdf


Innocsekk plusz pályázati változások                                             2009.10.12.

 

2009. október 15-től megváltozik az Innocsekk Plusz pályázati csomagok beadási helyszíne, a pályázati program kezelése átkerül a Regionális Fejlesztési Ügynökségek feladatkörébe.

Ez a változás nem csak az új pályázatot benyújtó, hanem a már Támogatási szerződésel rendelkező pályázókat is érinti.

A változás 2009. október 15-től hatályos.

A Regionális Fejlesztési Ügynökségek elérhetőségei:

 http://www.nkth.gov.hu/ugyfelszolgalat/informaciok/innocsekk-plusz-csomagok


Mecenatúra kiírás változás                                                              2009.09.27.

 

 

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) az ország versenyképességének növelése érdekében – a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítására – Mecenatúra pályázatát a 2009-2010. évekre az alábbiak szerint megújítja.

A pályázat célja

  • kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása,
  • a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása,
  • az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése,
  • innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulás,
  • a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvétel támogatása, valamint
  • a műszaki és természettudományi területen a kutatói utánpótlás nevelésének támogatása,
  • a tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai és társadalompolitikai megalapozása,
  • diákok és fiatal kutatók innovációs készségének fejlesztése nyitott innovációs programokon keresztül.

További információ: www.nkth.gov.hu


BAROSS GÁBOR PÁLYÁZATOK                                                             2009.09.18.

 

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal meghirdette a Baross Gábor Program 2009. évi régiós pályázatait.

Részletek itt.

 


Határidő hosszabbítás - HUMAN-MB08                                           2009.09.17.

 

Az NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program keretében 2009. március 18.-án meghirdetett NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott ’MOBILITÁS’ pályázat 2009. évi második, őszi forduló beadási határideje az alábbiak szerint módosul:

2009. november 20. (24h elektronikus benyújtás)
2009. november 25. (postai benyújtás)

 

További információ: www.nkth.gov.hu


NKTH pályázatokat érintő változások                                             2009.09.15.

 

Módosult az NKTH pályázatokat érintő adminisztrációs jogosultság. A módosítás értelmében 2009. augusztus 7-ét követően nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban, aki a pályázata benyújtásakor nem minősül köztartozásmentes adózónak

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt egyszer kell kérelmezni, és a továbbiakban (az adatbázisból való törlésig) egyéb teendője a pályázónak nincs.

A köztartozásmentes adózói adatbázisról, illetve az adatbázisba történő bekerülés módjáról az alábbi oldalakon találnak további információkat:
http://www.apeh.hu/sajto/sajtokozl/pali_90122.html
www.apeh.hu/adoinfo/szja/palika_090122.html


 

NTP - Nemzeti Technológi Program határidő módosítás               2009. 09.11  A Nemzeti Technológia Program (TECH) őszi fordulójának beadási határideje a végleges pályázati útmutató megjelenésének csúszása miatt módosul. Az őszi forduló beadási határideje várhatóan a végleges útmutató megjelenésétől számított 30. nap lesz - az NKTH tájékoztatása szerint.

A pályázati felhívás és a pályázati útmutató szövegében is történnek változások, ezért jelenleg a honlapon szereplő felhívást és útmutatót tekintsék tervezetnek. A javított dokumentumok az NKTH honlapján elérhetőek lesznek.

www.nkth.gov.hu


 

Kutatás-fejlesztési és innovációs forrástérkép 2009-2010

 

Az NKTH honlapján megjelent a 2009-2010-re vonatkozó kutatás-fejlesztési és innovációs forrástérkép, mely egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza az összes jelentős hazai, európai uniós és kétoldalú nemzetközi támogatási lehetőséget a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája prioritásinak megfelelő csoportosításban.

 

A dokumentum a címre kattintva letölthető honlapunkról.

 


Az ÚMFT pályázatok operatív programjai - ADMINISZTRÁCIÓS VÁLTOZÁS

Az ÚMFT pályázatok operatív programjainak adminisztratív igénye a következőképpen módosul:

A Corvinus Egyetem Operatív Programokra benyújtott pályázatainak esetében szükség van az intézmény fenntartójának - Oktatási és Kultúrális Minisztérium- fenntartói nyilatkozatára.

Részletes tájékoztató az eljárásról és a szükséges adatlapok 1 és 2 itt elérhetők.

 

Mecenatúra - pályázati keret bővítése

A KUTIT egyetértésével a Mecenatúra 3 évre meghirdetett pályázat idei felhasználási kerete 1 Mrd Ft-ról 2,2 Mrd Ft-ra növekedett, ami lehetőséget teremt az év első felében tapasztalt, a tervezettett meghaladó pályázati érdeklődés következtében várhatóan megnövekvő támogatói döntések biztosítására. A pályázatra továbbra is folyamatosan benyújthatók pályaművek. Tájékoztatásul 2008 május végéig megítélt pályázati összeg: 815 M Ft.

 

 További részletek: www.nkth.gov.hu

 

 

 
Regisztráció