Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29  

2019/2020. tanév I. (Őszi) félév záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

I. Záróvizsga-időszak

ALAPKÉPZÉSI SZAKOKON
KIVÉVE gazdasásinformatikus hallgatók

Előrehozott DECEMBERI záróvizsga időszak

2019. december 09 – 12.

ALAPKÉPZÉSI, MESTERKÉPZÉSI ÉS

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOKON:

2020. január 20 - 31. 

 

FIGYELEM!

A januárban záróvizsgázó hallgatók vizsgaidőszaka 3 hét

2019. 12. 16 – 21.

és

2020. 01. 02 – 11.

Amennyiben a záróvizsgázó hallgató nem teszi le az Abszolutóriumához hiányzó vizsgákat ezen időszak alatt és nem kerül beírásra 2020. 01. 13 - ig az utolsó vizsgajegye is, NEM tehet záróvizsgát az aktuális záróvizsgaidőszakban!

Hiányzó vizsgáit az alsóbb éveseknek meghirdetett időpontig (2020. 01. 25.) leteheti, DE záróvizsgát már csak a következő záróvizsgaidőszakban 2020. JÚNIUSÁBAN tehet.

 II. A Záróvizsgára jelentkezés és a Szakdolgozat leadási módja és határideje

VÁLTOZÁS!!!

2018. júliusában elfogadásra került a Plágium szabályzat (BCE SZMSZ I. kötete SZMR I.20. Plágium szabályzat)

2019 októberében/novemberében szakdolgozatukat leadó hallgatók csak abban az esetben adhatják le szakdolgozatukat, ha munkájukat feltöltik az MODDLE rendszer URKUND programjába.

URKUND

Az URKUND egy automatikusan működő szövegegyezést vizsgáló program. Bevezetésének célja, az oktatók és konzulensek tevékenységének támogatása a plágium felderítésében, valamint a hallgatók támogatása a plágium megelőzése terén.
link

 

 

1.Határidők

(kattintásra nagyobb lesz!)

* A szakdolgozatot a szakfelelős tanszék titkárságán, kivétel a Székesfehérvári Campuson tanuló záróvizsgázó hallgatók, akiknek a campus tanulmányi irodájában kell leadni Jelentkezési lap záróvizsgára c. nyomtatvánnyal együtt  (A nappali munkarendű gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók esetében a specializációnak megfelelő tanszéken, a pénzügy és számvitel alapszakos, pénzügy specializációs hallgatók a Pénzügy tanszéken, a számvitel specializációs hallgatók a Számvitel Tanszéken kell leadniuk  dolgozatot. Részidős alap, mester és szakirányú továbbképzések esetén a konzulens tanszékének titkárságán kell leadni a dolgozatot.).

Ezen időszakok után szakdolgozat semmilyen indokkal nem adható le.
Az a hallgató, aki a megadott határidőig nem tölti fel és adja le a szakdolgozatát, nem bocsátható záróvizsgára a 2019/2020. tanév I. (őszi) félévi záróvizsga-időszakban.

Felhívjuk figyelmüket, hogy

 • a rendszer a „Szerveridő”-t tekinti hivatalos időnek;
 • a Szakdolgozat a Moodle rendszer „Végleges leadás” fülén CSAK 1x tölthető fel
 • módosításra nincs lehetőség
 •  alap-és mesterképzési szakos hallgatóknak 2019. 10. 21. 12.00 – 22. 08.00 között valamint,
 • mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakos hallgatónak 2019. 11. 25. 12.00 – 26. 08.00 között a Moodle-be nem tölthető fel Szakdolgozat!
 • a Szakdolgozat papíralapú leadásakor ellenőrzésre kerül, hogy megtörtént-e az elektronikus feltöltés;
 • a Szakdolgozat írására, leadására vonatkozó szabályzatok a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 41. §-ban találhatók.
  Kérjük, olvassák át figyelmesen!  

2.NYILATKOZATOK KEZELÉSE

1. A MOODLE RENDSZERBE FELTÖLTENDŐ ÉS A SZAKDOLGOZATBA BEKÖTENDŐ NYILATKOZATOK

FIGYELEM!

Minden nyilatkozatot aláírással ellátva, „képként” (szkennelt formában) kell feltölteni és beköttetni!

 

NYILATKOZAT SAJÁT MUNKÁRÓL

(I. számú melléklet).

 

 • A szakdolgozatot leadó hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozata saját munkájának eredménye, valamint hogy a Moodle-be feltöltött és a papíralapon leadott Szakdolgozat 100%-ban egyezik.
 • Helye: A szakdolgozatok belső címlapját követő oldalon (a „Tartalomjegyzék”- et megelőzően)
 • Párhuzamos képzésben részt vevő hallgatónak, nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a diplomamunkái közötti átfedés nem haladja meg a 10%-ot (I. számú melléklet).

 

NYILATKOZAT A SZAKDOLGOZAT NYILVÁNOSSÁGÁRÓL

(II. számú melléklet)

 

 • A szakdolgozat leadásakor nyilatkoznia kell a hallgatónak arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a szakdolgozata a Központi Könyvtár honlapjáról korlátozott nyilvánossággal hozzáférhető legyen.
 • Helye: „ NYILATKOZAT SAJÁT MUNKÁRÓL” utáni lap

2. A TANSZÉKEKEN A „JELENTKEZÉS ZÁRÓVIZSGÁRA” NYOMTATVÁNNYAL EGYIDEJŰLEG LEADANDÓ NYILATKOZATOK

 

NYILATKOZAT A KOMPLEX VIZSGA TELJESÍTÉSÉRŐL

(III. számú melléklet)

Ezt a nyilatkozatot csak a Gazdálkodásinformatikus szakos hallgatóknak kell leadniuk!

NYILATKOZAT A SZAKDOLGOZAT KÉSEDELMES LEADÁSÁHOZ

NYILATKOZAT A SZAKDOLGOZAT KÉSEDELMES LEADÁSÁHOZ

3.SZAKDOLGOZAT KÉSEDELMES LEADÁSÁNAK MENETE

A HTJSZ Díjtételek melléklete alapján a szakdolgozat késedelmes leadására térítési díj ellenében van lehetőség a fent megjelölt határidőig.

A HTJSZ Díjtételek melléklete alapján a szakdolgozat késedelmes leadásának térítési díja: 6000 Ft/munkanap

 1. Nyilatkozat leadása a tanszékeken 
 2. Külön eljárási díj kiegyenlítése

- Aktív státuszú hallgatók esetében (Gyűjtőszámláról)

A késedelmi díj NEPTUN gyűjtőszámlán kerül kiírásra
- októberi leadás esetén 2019. november 11-ig,
- novemberi leadás esetén 2019. december 16-ig


A NEPTUN-ban kiírt tétel „Befizetési határideje”
- októberi leadás esetén 2019. november 25.,
- novemberi leadás esetén 2020. január 03.

-Abszolvált státuszú hallgatók esetében (Banki átutalással)

Amennyiben a hallgató a 2019/2020 őszi félévben már nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal, úgy az alábbiak szerinti banki utalással tudja kifizetni a leadási határidőhöz tartozó késedelmes leadás díját, melyről a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumban tájékozódhat.

A díj átutalásánál az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

 

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem

Főszámlaszám: 11784009-22229896-00000000

A számlát vezető pénzintézmény neve: OTP Bank      

Közlemény: A1KE08003K/A10000 Minta Elemér

4.ABSZOLVÁLT HALLGATÓK MOODLE HOZZÁFÉRÉSE

Kérjük, minden abszolvált hallgató ellenőrizze, hogy van-e még jogosultsága a Moodle rendszer használatához. Amennyiben nem tud belépni a Moodle rendszerbe, jelezze a Tanulmányi előadójának.

1 éven belül abszolváltaknak müködnie kell a hozzáférésnek, 1 éven túl abszolváltak kérjük jelezzék a Tanulmányi előadójuknak a moodle rendszer jogosultság reaktiválását.

FIGYELEM!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szenátus 66.b/2017/2018. (V.8.) számú határozata elfogadta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat új díjtételét, mely a szakdolgozat leadását és záróvizsgát az abszolutórium megszerzését követő két éven túl pénzügyi tételhez kapcsolta

Díj mértéke: 50.000 forint

 A díjat záróvizsgáig kell befizetni az Egyetem főszámlájára. Az átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot a záróvizsga előtt - legkésőbb 2019. december 01-ig - a Tanulmányi Irodán kell leadni.

A díj átutalásánál az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:
 
Főszámlaszám: 11784009-22229896-00000000

Közlemény: A1KE08003K Minta Elemér (a hallgató neve)

HTJSZ

Figyelem!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a felmerülő urkund moodle kurzus problémáikkal kihez fordulhatnak.

1.      Nem tud belépni a Moodle rendszerbe

 

 • Feltehetőleg az Ön Moodle hozzáférését letiltották, mivel több mint egy éve abszolvált státuszba került.
  • vegye fel a kapcsolatot az ISZK – val

ISZK Ügyfélszolgálat:

helpdesk@uni-corvinus.hu | 06 1 482 7501

Jelezze, hogy az URKUND rendszer szövegegyezést vizsgáló programjába szeretné feltölteni a szakdolgozatát

b. ) ellenőrizze, hogy be tud-e lépni a Moodle rendszerbe

c.) keresse meg a saját képzésének metakurzusát

2.      Nem találja a metakurzust

 

 • Ebben az esetben Ön nem lett hozzárendelve a metakurzushoz.

Keresse fel, vagy jelezze e-mailben az adott tanszék adminisztrátorának, hogy nincs hozzárendelve a metakurzushoz!

Kérjük, hogy amennyiben Ön több mint egy éve szerezte meg az abszolutóriumot, és szeretné leadni a szakdolgozatát/szeretne záróvizsgát tenni, egy üzenetben jelezze ezt az adott képzésért felelős tanulmányi előadónak is.

A ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

 ZÁRÓVIZSGÁRA A SZAKDOLGOZAT LEADÁSÁVAL egy időben a tanszéken ÍRÁSBAN KELL JELENTKEZNI a Jelentkezési lap záróvizsgára c. dokumentum leadásával

 RÉSZIDŐS (levelező, esti munkarendű) hallgatónak két példányban kell kitölteni a Jelentkezési lap záróvizsgára c. nyomtatványt, a tanszéken ÉS a Tanulmányi Iroda 177-es irodájában is le kell adniuk ezt a dokumentumot.

 A korábbi években szakdolgozatot leadott hallgatóknak

-          alapképzési szakokon (kivéve gazdaságinformatikus): 2019. október 21-ig (hétfő)

 

-         és mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakokon: 2019. november 25.  (hétfő)

jelezniük kell a Tanszéken, hogy védeni szándékoznak.

 

 A záróvizsga beosztását (nap, terem) az illetékes tanszék készíti el és értesíti a hallgatókat.

Záróvizsga letételére, menetére vonatkozó szabályzatok a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 42 - 45 § -ban találhatók.

Kérjük, olvassák át figyelmesen!   

A ZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

 A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha

1.  az abszolutóriumot** (végbizonyítványt) megszerezte,

2.  szakdolgozatát (diplomamunka) a Moodle rendszer URKUND programjába feltöltötte, a tanszéken     
     benyújtotta és azt a bíráló / bírálók elfogadta/elfogadták,

3.  nincsen pénzügyi vagy tárgyi tartozása az egyetem felé

** Az abszolutórium teljesítése azt jelenti, hogy az adott szakon előírt maximális képzési idő alatt a szükséges kreditpontokat megfelelően, az Operatív tantervek által előírt struktúrában teljesítette.
Azon hallgatóknak, akinek van tárgya a 2019/20. tanév I. (őszi) félévében, legkésőbb
- decemberi záróvizsga esetén 2019. december 02. (hétfő) 12.00 óráig
- januári záróvizsga esetén 2020. január 13. (hétfő) 12.00 óra óráig szerepelni kell minden jegynek a NEPTUN-rendszerben, különben nem engedhetők záróvizsgára

AZ OKLEVÉL KIÁLLÍTÁSÁVAL ÉS NYELVVIZSGA BEMUTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 Oklevél megszerzésének feltételei

 

 1. az adott szakon minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;
 2. az előírt nyelvi követelmény(ek) teljesítését igazolta***.

 ***A megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány eredeti példányát bemutatta a Tanulmányi Irodában, és az a Neptun rendszerben rögzítésre került!

Figyelem!

Kérjük, ellenőrizzék,

 • rendelkeznek-e a nyelvi kimeneti követelményekben meghatározott fokú és típusú (általános/szakmai) nyelvvizsgákkal;
 • a megszerzett nyelvvizsgák rögzítésre kerültek-e a Neptun rendszerben

Amennyiben eltérést tapasztalnak, vagy rendelkeznek a nyelvvizsgával, de még nem mutatták be, jelentkezzenek a tanulmányi előadójuknál!

Tájékoztatás az oklevélről és a nyelvvizsgáról:

 

 • Az oklevelet a Felsőoktatási Törvény előírása szerint magyar és angol nyelven állítja ki az Egyetem.
 • Ha az oklevél kiállítására azért nincs lehetőség, mert a hallgató nem tett eleget az előírt nyelvvizsga-kötelezettségének, akkor az Egyetem Igazolást állít ki.
 • Keresztféléven mesterképzésre jelentkező hallgatók részére a Felvi rendszerbe feltöltendő „IGAZOLÁS” 2020. január 6-tól vehető át a Tanulmányi Irodában.

 • Az oklevelet a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított 30 napon belül kell kiállítani éskiadni.
 • Ha a hallgató legkésőbb a záróvizsga-időszak alatt
  •  decemberi záróvizsga esetén 2019. december 9-12. között                                                                                         
 •  januári záróvizsga esetén 2020. január 20-31. között – bemutatta a nyelvvizsga bizonyítványát, akkor az oklevelét átveheti

  •  a Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülésen (tervezett időpont: 2020. 03. 26-27.)
  • amennyiben nem vesz részt a Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülésen, 2020. március 30-tól a Tanulmányi Irodában, ügyfélfogadási időben. 
 • A Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülés (tervezett dátum) 2020. 03. 26-27-én lesz, szakok szerinti bontásban.
  (Bővebb tájékoztatás a BCE GTK/Hallgatóknak/Diplomaátadó-ünnepség – Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülés menüpontban lesz, a záróvizsgaidőszak lezárása után). 

 

FIGYELEM!

Tájékoztatjuk a záróvizsgázó hallgatókat, hogy az oklevél átvételének időpontjától függetlenül a hallgatói jogviszony a záróvizsga időszak utolsó napján megszűnik.


 Budapest, 2019. október 01.

Sikeres készülést kívánunk!

 

Tanulmányi Iroda

 

 

Utolsó frissítés: 2019.10.24.